Egyházi levéltárak hírei

Piciny csodák kávézója

Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára -

Piciny csodák kávézója Cover Image Kiss Ákos 2021. 01. 25., h - 12:24 Author Barreau, Nicolas Igazán remélem, gyermekem, hogy egy nap majd találsz egy olyan embert, akivel a magasba szállsz A 25 éves Nelly retteg a repüléstől, hisz a jelekben, és nem az a típus, aki egyszer csak kiveszi minden megtakarított pénzét a bankból, vásárol magának egy méregdrága piros táskát, majd egy hideg januári reggelen hanyatt-homlok otthagyja Párizst, és Velencébe utazik. De olykor történnek dolgok, melyek felborítják az ember életét. Például egy fájdalmas szerelmi csalódás vagy egy régi könyvben olvasott, talányos mondat. Néha el kell veszítenünk a talajt a lábunk alól ahhoz, hogy a hetedik mennyországba jussunk Nicolas Barreau (1980) Párizsban született, a Sorbonne-on tanult romanisztikát és történelmet. Párizsban, a fény városában játszódó, könnyed, romantikus regényeivel világszerte lelkes olvasók tömegeit hódította meg. A Piciny csodák kávézója a hetedik magyarul olvasható könyve.

Örökbe fogadták a legkorábbi fertőrákosi anyakönyvet

Győri Egyházmegyei Levéltár -

A fertőrákosi plébánia legkorábbi anyakönyve 1703 és 1774 közötti időszakból őrzi a település keresztelési, házassági és halálozási bejegyzéseit. A rossz állapotú kötetet Bárány Péter budapesti kutatónk fogadta örökbe. Nagylelkű hozzájárulásának köszönhetően az anyakönyvet Vajda Alex, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum restaurátora állította helyre. 

Köszönjük az örökbefogadó nagylelkűségét és a restaurátor alapos munkáját.

A restaurátori beszámolót itt találja.

 

Szerverfrissítés: 34 ezer új képfelvétel népesség-összeírásokról és peres iratokról (2021.01.22.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2021. január 22-én 25 település (plébánia) anyagát egészítettük ki a feudális kori, népességre vonatkozó forrásokról készült, újabb 11 ezer képfelvétellel. Peres irataink feldolgozását is folytattuk, ez alkalommal az Érseki Főszentszék feudális kori anyagának más egyházmegyékre vonatkozó, fellebbviteli aktáit digitalizáltuk, 15 egyházmegyéből, mintegy 23 ezer képfelvétellel. E-kutatás szolgáltatásunk tehát összesen 34 ezer kutatható képfelvétellel bővült.

Az Érseki Hivatal plébániai iratállományában (KFL.I.1.b.) a népességre vonatkozó források jelentős forrásértékű és gyakran kutatott állományrészt képviselnek. A témával kapcsolatos, jellemző irattípusok a lélekösszeírások; a jelentések vegyes házasságokról, elváltakról és vallást változtatókról; a különféle anyakönyvi felmentések és javítások, valamint az iskolai összeírások is. Az említett irattípusok számára egyes települések feudális kori iratsorozatában külön alsorozatokat hoztunk létre (népesség, összeírás címen), s a sorszámozott aktákról egy lajstromot is készítettünk Excel-tábla formájában, a jellemző adatokkal: tételszám, dátum, irat jellegének-típusának meghatározása, információs tartalom minősége (névadatok, említett helyek stb.) Az említett Excel-táblázat közel 10 ezer leírási tételt tartalmaz, és kutatási segédletként letölthető honlapunkon, a következő néven:
KFL-I-1-b_Feudalis-kori-nepesseg-osszeiras_jegyzek_web.xls
A jegyzékben szereplő jelzetet, tételszámokat a képek elnevezései is tartalmazzák, a leírás és a források tartalma így könnyen kapcsolható, összevethető.
A képanyag a következő útvonalon érhető el a Matricula-Historia-online tartalmában:
Plébánia neve/ Kotet_Volumen/ Nepesseg_osszeiras_Status_animarum/
A jelenlegi alkalommal feltöltött települések/plébániák sora a következő: Bácsalmás, Bajsa (kiegészítés), Béreg, Bezdán (kiegészítés), Madaras, Péterréve (kiegészítés), Soltvadkert (kiegészítés), Szenttamás (kiegészítés, csere), Szépliget, Szilágyi, Szilberek, Szond, Tataháza, Temerin, Titel, Topolya, Újfutak, Újvidék, Újvidék-Örmény pléb., Vajszka, Vaskút, Veprőd, Zenta, Zombor, Zsablya
A feltöltött képek száma: 11.246

Az Érseki Főszentszék állományában (KFL.I.2.a.) az 1733-1866 közötti időszakból, több mint 16 ifm terjedelemben maradtak ránk peres-, ill. fegyelmi jellegű iratok, melyek főként jegyesek és házaspárok ügyeit, vitás helyzeteit kezelték-rendezték (a jegyesség-felbontások, válóperek, köteléki perek mellett előfordultak végrendeleti-, holttányilvánítási- és egyéb fegyelmi ügyek is). Az említett szentszéki aktákból ez alkalommal a más egyházmegyékre vonatkozó, fellebbviteli aktákat digitalizáltuk, és szokás szerint tételes jegyzék is készült róluk az illetékes egyházmegye, a peres felek, pertípusok és az évkör megjelölésével. Az ismertető jegyzék több mint ötszáz soros, és letölthető honlapunkon, a következő néven:
KFL-I-2-a_Szentszeki-perek_1733-1866_digitalizalt-allomany-jegyzeke.xls 
A dokumentum két munkalapból áll, plébániák és egyházmegyék megosztásban, a fellebbviteli perek a második, egyházmegyék munkalapon szerepelnek.
A feltöltött képanyag a következő útvonalon érhető el, Matricula-Historia-online szolgáltatásunk részeként: a szolgáltatás nyitólapján (E-dokumentumok olvasása), a plébániák felsorolása végén, a Más egyházmegyék csoportjában találhatók, az egyes egyházmegyék neve alatt, /Peres-iratok_Processualis könyvtárakban.
Összesen 15 egyházmegyére vonatkozóan, több mint 500 tétel (peres ügyirat) anyagát tettük elérhetővé, a feltöltött mappák listája a következő:
Csanád (85 tétel), Diakovár (28 tétel), Eger (12 tétel), Erdély (223 tétel), Esztergom (7 tétel), Nagyvárad (60 tétel), Pécs (7 tétel), Prága (1 tétel), Rozsnyó (4 tétel), Szatmár (4 tétel), Szombathely (1 tétel), Vác (8 tétel), Veszprém (1 tétel), Zágráb (31 tétel), Zeng (23 tétel).
A feltöltött képek száma: 22.878

E-kutatás szolgáltatásunkban összesen 1.654.446 képfelvétel érhető el.
Eredményes böngészést, jó kutatást kívánunk!

 

Hírek: 

Jubileum megnyitása Sopronban

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

Vízkereszt napján, január 6-án ünnepélyes keretek között nyitotta meg soproni közösségünk azt a jubileumi évet, amelyet Szent Domonkos Atyánk halálának és a Magyar Domonkos Rendtartomány alapításának 800. évfordulója alkalmából hirdette meg rendi közösségünk.

A hálaadó szentmisét Kostecki Andrzej tartományi vikárius mutatta be a közösség tagjainak részvételével a városi képviselők és hívek közösségének jelenlétében. Az elöljáró a szentmise elején a Domonkos Családnak  átnyújtotta a jubileumi gyertyát, amely a Krisztusba vetett hit világosságát jelképezi. A vendég szónok Vízkeresztről és a jubileumról szóló beszédét rövidített formában itt közöljük:

2021. január – Csodát mesél a máriapócsi kegytemplom falán függő bambuszmankó – 290 évvel ezelőtt kezdődött a templomépítés

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

A kegytemplom falán a többek közt látható egy pár fekete színű bambuszmankó. Ez Károlyi Ferenc gróf[1] egykori mankója.

A pócsi Szűz Mária második csodálatos könnyezése után, már nem lévén elegendő az eredeti fatemplomocska a tömegesen járó zarándokok befogadására, Bizánczy György Gennadius[2] püspök 1731. évben nagyszabású templomépítésbe fogott. Közbejött halála miatt az építkezést nem fejezhette be, hanem utódai, Olsavszky Simon István,[3] Blazsovszky Gábor[4] és Olsavszky Manuel[5] püspökök az építést tovább folytatták. Az építkezés azonban igen lassan haladt, mert az építőanyagot a messze Tokajból vasút hiányában szekereken kellett ideszállítani. És ki tudná megmondani, meddig tartott volna, ha a Gondviselés keze az építkezés menetét meg nem sietteti? Károlyi Ferenc gróf súlyos beteg volt a lábára, mankón kellett járnia. Görögkatolikus vallású vejétől hallotta a pócsi kegyhely hírét, s ő is a pócsi könnyező Szűz Máriához folyamodott gyógyulásért. Meg is gyógyult, mankói feleslegessé váltak.

Ekkor a gróf, hallva a templomépítés nehézségeit, a további építést magára vállalta, sőt zárdát is építtetett a templomhoz kapcsoltan, s a zárda fenntartására környékbeli birtokaiból 1.000 holdat adományozott. A főoltár alsó része egy darab márványtömbből van faragva, amely Forgách Pál gróf ajándéka 1750-ből.[6] A családjában történt gyógyulást ezzel akarta Szűz Máriának meghálálni. Ennek a gyógyulásnak emlékét őrzik azok az ezüstöntvények[7] is, amelyek a templom falán függnek.

[Forrás: Máriapócs: A kegyhely történetének rövid ismertetése. Máriapócs: Nagy Szent Bazil Rend, 1928. 12–13. oldal]

[1] Károlyi Ferenc gróf (1705–1758)
[2] Bizánczy György Gennadius (munkácsi püspök: 1717–1733)
[3] Olsavszky Simon István (1733–1737)
[4] Blazsovszky Gábor (1738–1742)
[5] Olsavszky Manuel (1743–1767)
[6] Az oltárt Forgách Pál, nagyváradi római katolikus püspök (1748–1757) ajándékozta a kegytemplomnak 1750-ben.
[7] Ld.: Nagy Szent Bazil Rend Gyűjteményének katalógusa; 2018.1.1–192. VII. tárlórészlet

Újévi köszöntő – 2021

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

A Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár minden kedves kutatójának, látogatójának és barátjának eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

Diego Velázquez: A Háromkirályok imádása, 1619 (Prado, Madrid) – A festmény a 18. században a sevillai jezsuiták tulajdonában volt.

2021-ben ünnepeljük a levéltár újraalapításának 30. évfordulóját, valamint májusban megkezdődik a Szent Ignác megtérésének 500. évfordulójára hirdetett jubileumi év. Igyekszünk ezért idén különösen is megfelelni az intézmény és az egész magyar jezsuita rendtartomány céljainak, ez által pedig segédkezni minél több és értékesebb történeti, tudományos eredmény elérésében.

A vírushelyzet miatti korlátozások érvényben tartása mellett – és továbbra is előzetes bejelentkezés után – január 10-től várunk szeretettel minden érdeklődőt a levéltári és könyvtári anyagunk tanulmányozására.

2021. január 6-án, Vízkereszt napján

Siptár Dániel igazgató

valamint az intézmény munkatársai: Szabó Zsófia, Szokol Réka, Boda Attila és Kaffka Péter

Kutatói "csúcsforgalomban" teszteltük új képnézőnket (2021.01.05.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2021. január 4-én, délután rendszergazdánk leállította honlapunk E-kutatás szolgáltatásának régi (Flash playert alkalmazó, tíz évig használt) képnéző programját. Az új képnéző alkalmazás tesztjét valójában az E-kutatás (Matricula-Historia-online) jubileuma alkalmából meghirdetett Tíz év - tíz nyílt kutatónap kezdeményezésünk jelentette, múlt év végén regisztrált kutatóink ui. már az új képnézőt használhatták. Honlapunk kutatóforgalma ebben az időszakban kiemelkedő volt (korábban naponta átlagosan 31, most 115 kutató látott munkához), a statisztikai adatokat a továbbiakban ismertetjük.
Múlt év végi, tíz napos akciónk keretében összesen 370 regisztrációt fogadtunk. Noha a kutatók többségének (54%) életkora 50 év feletti, az online családkutatás jól láthatóan nem csak a nyugdíjas korosztály tevékenysége:
30 év alatti 40 kutató (11%)
30-50 év közötti 130 kutató (35%)
50-70 év közötti 180 kutató (49%)
75 év feletti 20 kutató (6%)
Az online lehetőségekkel a külföldiek is könnyebben élnek, 70 kutatónk a határon túlról regisztrált (19%).

A kutatói belépések (kutatási esetek) száma tíz nap alatt összesen 1.147 volt, a kutatási esetek számának napi átlaga 115 (az első nap csúcsértéke 150). A kutatói aktivitást 350 felhasználó adatai alapján elemeztük, úgy tűnik, a többség (57%) betekintésre, tájékozódásra használta ezt a kutatási lehetőséget, és egy-két alkalommal lépett be a rendszerbe. Ugyanakkor jelentős volt a kifejezetten aktív, rendszeres kutatók száma is (80 fő, 23%). A felhasználói belépések számának részletezése a következő:
1-2 belépés (betekintő tájékozódás): 200 fő (57%)
3-5 belépés ("középmezőny"): 70 fő (20%)
6-10 belépés (aktív, rendszeres kutatók): 80 fő (23%)

Tíz nap alatt összesen 25 ezer kutatói témaválasztás történt, vagyis naponta 2.500 alkalommal nyitották meg egy-egy település anyagát böngészés céljából, és egy-egy kutatási eset alkalmával átlagosan 22 települést böngésztek (vagyis szívesen nézelődtek, tájékozódtak). A legkutatottabb települések Baja és Szabadka voltak, a kutatói témaválasztások részletezése a következő:
1.000-nél több témaválasztás: Baja, Szabadka
500-600 témaválasztás: Kishegyes, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kecel, Mélykút, Bezdán, Zombor, Jánoshalma, Kalocsa, Lajosmizse

Új képnéző alkalmazásunk a tíz napos tesz során "jól vizsgázott", bízunk benne, hogy a jövőben is hatékonyan segíti majd kutatóink munkáját!

Hírek: 

Szerverfrissítés: Elérhetők az 1930. év anyakönyvi másodpéldányai (2021.01.04.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

A mai naptól – a megszokott módon év elejétől – elérhetővé tettük a kutatási korlátozás alá nem eső, 90 évnél régebbi anyakönyvi másodpéldányok fényképeit. E-kutatás szolgáltatásunk révén tehát megtekinthetők már az 1930. év anyakönyvi másodpéldányok (VFL I.1.24.a.) keresztelési, esketési és halálozási bejegyzései is a korabeli veszprémi római katolikus egyházmegye valamennyi plébániája tekintetében. Jó böngészést kívánunk!

A békásmegyer-pünkösdfürdői Boldog Özséb-templom – az 1945 után épült első jogelőd nélküli templom rövid története (1984–2020)

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

A békásmegyer-pünkösdfürdői Boldog Özséb-templom – az 1945 után épült első jogelőd nélküli templom rövid története (1984–2020) Szerző Sági György Sági György 2020. 12. 31., cs - 17:50 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

Az évszázadok során számos templom épült hazánkban, hirdetve Krisztus Igéjét. Ezek valamennyien rendelkeznek vallási, kulturális, művészettörténeti és történelmi jelentőséggel különböző mértékekben. Egyes templomok különleges okokból azonban kiemelkednek a többiek közül. Közéjük sorolható a Budapest III. kerületében álló békásmegyer-pünkösdfürdői Boldog Özséb-templom is, mely templom az első jogelőd nélküli istenházaként lett alapítva és felépítve Magyarországon a második világháborút követően, még a hanyatló Kádár-rendszer végén, 1984–1987 között.

Külső link A békásmegyer-pünkösdfürdői Boldog Özséb-templom – az 1945 után épült első joge… Kulcsszavak XX. század templom Kádár rendszer

Már több mint háromszázan regisztráltak - további jó munkát kívánunk e-kutatóinknak! (2020.12.28.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Öt nap alatt több mint háromszáz e-kutatói regisztrációt fogadtunk, vagyis az ünnepek idején (tíz nyílt kutatónapunk első félidejében) csúcsforgalom volt a szerverünkön, és sokan böngészték tíz éves e-kutatás szolgáltatásunk tartalmát. Tíz év - tíz nyílt kutatónap kezdeményezésünk december 31-ig tart, továbbra is várjuk az érdeklődők jelentkezését, a kutatások megkezdéséhez-folytatásához pedig sok sikert kívánunk!
További tudnivalók: Tíz nyílt kutatónappal ünnepelünk (2020. december 22-31.)
 

Hírek: 

Tíz nyílt kutatónappal ünnepelünk (2020. december 22-31.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2020. december 22-től, tíz napon át szabadon (ingyenesen) böngészhető a KFL tíz éves e-kutatás szolgáltatásának tartalma. A kutatáshoz szükséges regisztrációt ugyanebben az időszakban, 2020. december 22-31. között lehet elvégezni honlapunkon, bármelyik nap lehet csatlakozni, de valamennyi ingyenes regisztráció ugyanaddig, év végéig lesz érvényes.
Tíz év – tíz nyílt kutatónap kezdeményezésünkkel egyrészt megköszönjük kutatóink évtizedes érdeklődését, figyelmét és támogatását, másrészt népszerűsíteni is szeretnénk az e-kutatást, melyhez jó alkalmat nyújt új képmegjelenítő rendszerünk beüzemelése-tesztelése. Bízunk benne, hogy a távolból is sikerül hozzájárulnunk sokak ünnepéhez a családtörténeti és helytörténeti kutatások lehetőségével egy olyan időszakban, amikor a személyes találkozások korlátozottak, és nincs mód nagy családi- és közösségi összejövetelekre. Élményekben gazdag, eredményes kutatást kívánunk!

Technikai tudnivalók:
A kutatás megkezdéséhez először ki kell tölteni a regisztrációs adatlapot a levéltár honlapján. A kért szolgáltatás típusánál a 10 napos (ingyenes) hozzáférést, a fizetés módjánál az ingyenes kategóriát kell választani.
A regisztrációs adatlap kitöltése és beküldése után a rendszer egy automatikus e-mail üzenetet küld, egyszeri belépésre használható linkkel. Ha nem érkezik meg az üzenet, érdemes megnézni a postafiók kéretlen üzenetek (spam) mappáját is, mert elképzelhető, hogy a levelező program oda érkezteti. (A pontatlanul vagy hiányosan megadott e-mail címekre sem tud a szerver üzenetet küldeni, erre is érdemes a regisztrációs adatlap kitöltésekor odafigyelni.)
Az e-mail üzenetben kapott link használatával belépve, elsőként be kell állítani a felhasználói névhez tartozó jelszót, mert legközelebb már csak a felhasználónév és a jelszó pontos megadásával lehet belépni az e-kutatási felületre. A jelszó titkosított, csak a kutató ismerheti, ezért érdemes a használni kívánt felhasználónevet és jelszót gondosan feljegyezni és megőrizni.
Sikeres belépés után honlapunk nyitólapjának bal oldalán, a nyelvet választó és kereső gombok alatt megjelenik a START menü, itt a 10 napos E-archivum start linket választva lehet tovább lépni, majd az E-kutatás, Matricula-Historia-online gombjára-feliratára kattintva nyílik a kutatható települések-plébániák listája. A böngészhető anyaggal kapcsolatban kutatóink figyelmébe ajánljuk Az e-archivum szolgáltatásainak tartalma c. oldalt honlapunkon.
A könyvtárakat nyitogatva a képek megtekintése gombhoz érünk, melynek segítségével a Lapozó oldal nyílik, itt már az elérhető digitális képanyag bélyegképeit jeleníti meg az új képnéző, a források megjelenítése-böngészése megkezdhető.

Korábban regisztrált e-kutatóink számára a következő tíz napban a kutatás a régi és az új képnézővel is lehetséges, ők két indító linket is találnak a START menüben, de a képletöltés funkció egyelőre csak a régi képnézőnél üzemel.

Levéltárunk munkatársai 2020. december 22-23-án, majd december 28-30-án olvasnak e-maileket, és igyekeznek válaszolni a felmerülő kérdésekre-kérésekre. Kérjük, hogy az intézmény e-mail elérhetőségein, elsősorban az archivum@asztrik.hu címen keressenek bennünket!

 

Hírek: 

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára