Egyházi levéltárak hírei

Internetes időpontfoglalás helyszíni kutatáshoz (2022.01.18.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Honlapunkon elindítottunk egy internetes időpontfoglaló menüpontot: https://vefleveltar.hu/foglalasok Ezen keresztül naponta két alkalomra, délelőttre és délutánra tudnak időpontot foglalni személyes, helyszíni kutatásra a levéltárat felkeresni szándékozó érdeklődők. Bízunk abban, hogy ezzel tervezhetőbb és átláthatóbb lesz minden kutatónk számára a helyszíni kutatás.

Ásványgyűjtés a parádsasvári Béke-táró mélyén

Ráday Múzeum Kecskemét -

A Ráday Múzeum szeretettel várja az érdeklődőket 2022. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, Bódi József "Ásványgyűjtés a parádsasvári Béke-táró mélyén" című előadására.

Az előadás kezdete: 17.00. A részvétel ingyenes. A belépéshez az oltások igazolása szükséges. Kérjük, hogy az intézményben viseljenek maszkot.

2022. január – A szabolcsveresmarti templom alapkőmegáldása

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

A szabolcsveresmarti fiókegyháznak emlékezetes örömnapja lett május 21-e. A filia önállósítás felé törekedve eljutott az első nagy jelentőségű állomásig, újonnan épülő temploma alapkövének megáldásáig. A szertartást Legeza Miklós esperesi hivatalvezető meghívására, a hívek óhaja szerint, egy központi kiküldött, Melles Géza kanonok végezte a h[elyettes] esperes és több lelkész részvételével.

Már a reggeli órákban nagyszámú hívőközönség gyűlt össze. Ott volt a helybeli és a szomszédos lakosság felekezeti különbség nélkül. Még a Tiszántúlról is jött három processzió, Zemplénagárdról, Csékéről és Dámócról lelkészeink vezetése mellett. Megjelent a helybeli református lelkész s a kékcsei róm[ai] kat[olikus] plébános is híveikkel együtt. A papság társas Szent Liturgiájának s az alapkő megáldásának ünnepélyességét emelte az egybesereglett, különböző keresztény vallású hívek példás áhítata. A szertartás befejeztével a kanonok buzdító alkalmi beszédet tartott. Méltatta a nap jelentőségét. Elismeréssel emelte ki Kocsis János hittestvérünk félmilliós adományát, dicsérettel emlékezett meg a nemes lelkű jótevő sógorának, Vigh Bertalan ref[ormátus] hitű földbirtokos áldozatkészségéről s összes veresmarti híveink nemes lelkesedéséről, akik az előbbiek szép példáján felbuzdulva, szintén félmillió koronát szavaztak meg a költségek fedezésére. A gyűjtés még javában folyik. Mindenik érdekelt igyekszik kivenni a maga részét az áldozathozatalból.

Az építkezés sikerét biztosítja a vezető műépítész szakértelme mellett Tóth János kisvárdai parókus ügybuzgalma, aki elődeinek munkáját hatványozott ügyszeretettel folytatja. Mindent megtesz, hogy Veresmart vágya, a különálló gör[ög]kat[olikus] parókia megszervezése mielőbb megvalósuljon.

A megyés főpásztor megígérte, s ezt a celebráns a hívek nagy örömére ki is hirdette, hogy az új templomot – hacsak valami nagy akadály közbe nem jön – ő maga fogja felszentelni.

Kívánjuk, hogy rövidesen felépüljön a díszes templom, ezt kövesse az új lelkészi lakás megfelelő beltelekkel s a lelkészi állomás illő javadalmazásának biztosítása. Akkor Veresmart, a körülötte fekvő csekély lélekszám[ú] filiákkal kiegészítve, megkezdheti önálló életét egyházunk, szertartásunk megerősödésére. (M)

[Forrás: Görögkatholikus Tudósító (1922) II. évf. 13. szám, 2. oldal – Nyíregyháza, 1922. május 28.]

Konferencia a nemesi elit oktatásáról

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működő  „Főnemesi diákok a Magyar Királyság és Erdély 17–18. századi jezsuita iskolahálózatában” kutatási projekt keretében (NKFI PD 132018) 2022. január 19-én online konferenciát rendeznek Az intézményi keretektől a családi stratégiákig:
A nemesi elit oktatási lehetőségei a kora újkori Magyar Királyságban
címmel.

Az intézményi keretektől a családi stratégiákig

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

A nemesi elit oktatási lehetőségei a kora újkori Magyar Királyságban
online konferencia, ELTE BTK, 2022. január 19.
Microsoft Teams: https://bit.ly/3DTaM1X

Program

9:30 – 9:40. Megnyitó

Felekezeti iskolahálózat (Levezető elnök: Viskolcz Noémi)
 • 9:40–10:00. Fazekas István: Nemesek? Nem nemesek? Észrevételek ajezsuita gimnáziumok diáksága társadalmi összetételéhez
 • 10:00–10:20. Koltai András: Piarista konviktusok a 18. századi Magyarországon
 • 10:20–10:40. Tóth Árpád: Az evangélikus polgárság, a felsőbb iskoláztatás és az elitpozíciók. Szempontok a társadalmi mobilitás vizsgálatához a 18.századi magyarországi evangélikusság körében
 • 10:40–11:00. Ugrai János: A református oktatás finanszírozása. A nemesi elit szerepe a modellszerű elkülönülésben
 • 11:00–11:20. Kérdések
 • 11:20–11:40. Szünet
A rendi műveltségszerzés lehetőségei (Levezető elnök: Tóth Árpád)
 • 11:40–12:00. Kökényesi Zsolt: Művelődés és kapcsolatépítés. A bécsi Landschaftsakademie magyar tanulói (1688–1749)
 • 12:00–12:20. Dóbék Ágnes: Oktatás és nevelés a Collegium Germanicum et Hungaricumban. Adalékok a római tanulmányok magyarországi hatásának 18. századi történetéhez
 • 12:20–12:40. V. László Zsófia: „Mint kell a keresztyén leányt nevelni”. Főrangú lányok oktatása a 18. században
 • 12:40–13:00. Vaderna Gábor: Elméletek, tervek, stratégiák. Főúri nevelés a19. század elején
 • 13:00–13:20. Kérdések
 • 13:20–14:30. Ebédszünet
Theresianumok rendszere (Levezető elnök: Ugrai János)
 • 14:30–14:50. Kurucz György: Gróf Festetics György, a Collegium Theresianum hallgatója
 • 14:50–15:10. Szekér Barnabás: Közelítések a váci Collegium Theresianum történetéhez (1767–1784)
 • 15: 10–15:30. Olga Khavanova: A budai Terézia Akadémia. Több vagy jobb mint az egyetem?
 • 15:30–15:50. Kérdések
 • 15:50–16:10. Szünet
Családi stratégiák (Levezető elnök: Fazekas István)
 • 16:10–16:30. Viskolcz Noémi: Papi szemináriumok és Ritterakadémiák. Az Esterházyak iskolába járása
 • 16:30–16:50. Károlyi Bálint: Iskoláztatási stratégia a Magyar Kamara berkeiben. Kamaraelnökök és fiaik az iskolában
 • 16:50–17:10. Ugry Bálint: A Kavalierstour egy magyar főrendi családban a 17. és a 18. században. Erdődy Ádám és Erdődy János Imre európai tanulmányútjai (1661–1663, 1743–1744)
  17:10–17:30. Kérdések. Zárszó

A konferencia az NKFI PD 132018. számú projektje (Főnemesi diákok a Magyar Királyság és Erdély 17–18. századi jezsuita iskolahálózatában) keretében valósul meg.

 

677 e-kutatóval ünnepeltünk - statisztikai adatok (2022.01.06.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A kutatók nagy érdeklődéssel fogadták nyílt napjainkat, melyek során 578-an regisztráltak honlapunkon. Rajtuk kívül 99 volt a régi (korábban regisztrált), aktív kutatóink száma ebben az időszakban, vagyis összesen 677 e-kutató tevékenykedett honlapunkon az ünnepek idején. Kutatóink 1845 esetben láttak munkához, a belépések (kutatási esetek) átlagos száma tehát naponta 168 volt. Mintegy 150 személy böngészte rendszeresen (legalább öt alkalommal) a képállományt, az átlag ezen a téren 2,7 (azaz fejenként 2-3 belépés) volt. A böngészők több mint 30 ezer alkalommal nyitották meg az egyes települések-plébániák mappáit, ez átlagosan, naponta mintegy 3 ezer, személyenként 45 témaválasztást jelent.
Az említett statisztikai "csúcsértékek" ellenére, tizenegy nyílt napos időszakunk nagy izgalmakkal kezdődött, 2021. december 21-én, kb. 22 óra tájban ui. biztonsági mentés közben, hardverhiba miatt leállt az adatbázis szolgáltató szerverünkön, honlapunk egy időre elérhetetlenné vált. A biztonsági mentések használatával, adatok migrálásával rendszergazdánk állította helyre (építette újra) az adatbázist, a honlapot és e-kutatás szolgáltatásunkat. A helyreállítás eredményeként 2021. december 23-án hajnalban, 3 óra után indult újra a honlap és az e-kutatás szolgáltatás. További teendőink is vannak, az ünnepek idején még nem működött pl. Kalocsa és szállásai anyakönyvi adatbázisa, és a képanyag bizonyos részei is sérültek (emiatt nem elérhetők a plébániák építéssel-felszereléssel kapcsolatos iratai, kb. 100 ezer képfelvételt kell még pótolnunk-feltöltenünk). Ezúton is köszönjük rendszergazdánk helytállását, melynek nagy szerepe volt abban, hogy ez az intenzív kutatási időszak a technikai nehézségek ellenére is megvalósulhatott.

Hírek: 

Szerverfrissítés: Elérhetők az 1931. év anyakönyvi másodpéldányai (2022.01.04.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

A mai naptól – a megszokott módon év elejétől – elérhetővé tettük a kutatási korlátozás alá nem eső, 90 évnél régebbi anyakönyvi másodpéldányok fényképeit. E-kutatás szolgáltatásunk révén tehát megtekinthetők már az 1931. év anyakönyvi másodpéldányok (VFL I.1.24.a.) keresztelési, esketési és halálozási bejegyzései is a korabeli veszprémi római katolikus egyházmegye valamennyi plébániája tekintetében. Jó böngészést kívánunk!

Domonkosok – a „Szerzetesrendek a Kárpát-medencében” sorozat új kötete

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

A magyar szerzetesrendeket bemutató sorozat kilencedik köteteként megjelent a „Domonkosok” képes album. Az eddigi kötetek (Bencések, Ciszterciek, Pálosok, Piaristák stb.) szerkezetéhez hasonlóan a kiadvány mintegy egyharmad részben szöveges, kétharmad részben pedig színes képes (teljes terjedelme 168. oldal). A szöveges rész bemutatja a rend – mind a férfi, mind pedig a női ágat illető – magyarországi történetét és címszavakba szedve ismerteti az egyes rendházakat. A képes rész a egyrészt a török korban megszűnt kolostorokat illetve azok azonosítható maradványait, másrészt pedig az újkori rendházakat és templomokat mutatja be, és életképekkel illusztrálja a rend mai tevékenységét.

Domonkos Vasárnap Vasváron Ádventben

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

Vasváron immár hagyományosnak mondható, hogy Ádvent második vasárnapja „Domonkos vasárnap”, ami az idei évben egyúttal a jubileum helyi zárórendezvénye is volt. A program házigazdája Kostecki Andrzej OP vikárius atya és Zágorhidi Czigány Balázs, a rendtörténeti gyűjtemény vezetője volt. Délután a múzeumban újra bemutatták „A 800 éves domonkos rend Magyarországon”című vándorkiállítást, ezt követően pedig a zarándokszálláson könyvbemutatóra, beszélgetésre és dominikáner- valamint mézborkóstolóra került sor.

Rendtörténeti konferenciák Debrecenben és Kolozsváron

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

November végén a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódóan két helyen is rendeztek domonkos témájú tudományos programot: Debrecenben november 25-én a Debreceni Akadémiai Bizottság Klasszika-filológia Munkabizottsága, november 27-én pedig Kolozsváron a Babes-Bólyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete. A debreceni tudományos ülés annak a munkacsoportnak a beszámolója volt, amely – a domonkos jubileumra készülve – három éve dolgozik a késő középkori magyar nyelvű Domonkos-kódex latin nyelvű forrásainak feltárásán.

Tizenegy nyílt e-kutatónappal ünnepelünk (2021.12.23-2022.01.02)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2020. december 23-tól, tizenegy napon át szabadon (ingyenesen) böngészhető a KFL e-kutatás szolgáltatásának tartalma. A kutatáshoz szükséges regisztrációt ugyanebben az időszakban, 2021.12.23-2022.01.02. között lehet elvégezni honlapunkon, bármelyik nap lehet csatlakozni, de valamennyi ingyenes regisztráció ugyanaddig, 2022. január 2-ig lesz érvényes.
Tizenegy nyílt kutatónap kezdeményezésünkkel egyrészt népszerűsíteni szeretnénk az e-kutatást, másrészt köszöntjük a jubiláló családkutató civil szervezeteket: a Magyarországi Németek Családkutató Egyesülete (AKuFF) az elmúlt évben ünnepelte huszadik születésnapját, a Magyar Családtörténet-kutató Egyesületet (MACSE) pedig tíz éve alapították (és levéltárunk is tíz éve, 2011-ben nyerte el első alkalommal a MACSE Év Kutatóhelye díját). Szeretettel köszöntjük az AKuFF és a MACSE tagságát, bízunk benne, hogy nyílt napjainkkal az idén is hozzájárulhatunk az ünnepekhez, és a tavalyihoz hasonló módon, sokan élni fognak a családtörténeti és helytörténeti kutatások lehetőségével. Élményekben gazdag, eredményes kutatást kívánunk!

Technikai tudnivalók:
A kutatás megkezdéséhez először ki kell tölteni a regisztrációs adatlapot a levéltár honlapján. A kért szolgáltatás típusánál a 11 napos (ingyenes) hozzáférést, a fizetés módjánál az ingyenes kategóriát kell választani.
A regisztrációs adatlap kitöltése és beküldése után a rendszer egy automatikus e-mail üzenetet küld, egyszeri belépésre használható linkkel. Ha nem érkezik meg az üzenet, érdemes megnézni a postafiók kéretlen üzenetek (spam) mappáját is, mert elképzelhető, hogy a levelező program oda érkezteti. (A pontatlanul vagy hiányosan megadott e-mail címekre sem tud a szerver üzenetet küldeni, erre is érdemes a regisztrációs adatlap kitöltésekor odafigyelni.)
Az e-mail üzenetben kapott link használatával belépve, elsőként be kell állítani a jelszót, mert legközelebb már csak az e-mail cím és a jelszó pontos megadásával lehet belépni az e-kutatási felületre. A jelszó titkosított, csak a kutató ismerheti, ezért érdemes pontosan feljegyezni és megőrizni.
Sikeres belépés után honlapunk nyitólapjának bal oldalán, a nyelvet választó és kereső gombok alatt megjelenik a START menü, itt az E-archivum start linket választva lehet tovább lépni, majd az E-kutatás, Matricula-Historia-online gombjára-feliratára kattintva nyílik a kutatható települések-plébániák listája. A böngészhető anyaggal kapcsolatban kutatóink figyelmébe ajánljuk Az e-archivum szolgáltatásainak tartalma c. oldalt honlapunkon.
A könyvtárakat nyitogatva a képek megtekintése gombhoz érünk, melynek segítségével a Lapozó oldal nyílik, itt már az elérhető digitális képanyag bélyegképeit jeleníti meg az új képnéző, a források megjelenítése-böngészése megkezdhető.

Levéltárunk munkatársai az ünnepek idején szabadságon lesznek, de időnként megnézik az e-maileket, és igyekeznek válaszolni a felmerülő kérdésekre-kérésekre. Kérjük, hogy szükség esetén az intézmény e-mail elérhetőségein keressenek bennünket!

Hírek: 

Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri. II: Secoli XVIII-XX

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri. II: Secoli XVIII-XX Kanász Viktor 2021. 12. 14., k - 10:36 Matteo Sanfilippo – Péter Tusor (ed.)

Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri II. secoli XVIII-XX. a cura di Matteo Sanfilippo, Péter Tusor, (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche 9) Viterbo: Sette Citta 2021.

A Fraknói Kutatócsoport és a viterbói Università della Tuscia tudományos együttműködésének egyik hozadéka a szentszéki diplomácia és a (nemzet)államok kapcsolatait bemutató konferenciasorozat életre hívása. 2019-ben az Istituto Nazionale di Studi Romaniban megrendezett konferencián az egyes helyi egyházakat, nemzeti közösségeket képviselő római ágensek, azaz ügyvivők/képviselők 18–20. századi működésének kereteit vizsgálták. A szerkesztők előszava mellett tíz olasz és angol nyelvű tanulmányt és névmutatót is tartalmazó tanulmánykötet e kérdéskört járja körbe.

Alessandro Boccolini a lengyel ágnesek működését vizsgálva többek közt arról ír, hogy lengyel részről kutatásokat végeztek a vatikáni levéltárban annak kiderítésére, hogy valóban csupán zálogjogon bírják-e, és vissza kell-e adniuk Magyarországnak a Luxemburgi Zsigmond által a lengyel koronánakelzálogosított 3 várat és 13 szepesi várost. Gaetano Platania Tommaso Antici életén keresztül, Antonio Salvatore Romano pedig szicíliai szemszögből vizsgálja az ágnesek kérdéskörét. Andreas Gottsmann a K.u.K. Agentie für Geistliche Angelegenheiten (Lelki Ügyek Császári és Királyi Ügynöksége) tevékenységét tekinti át, melyet még III. Károly alapított, és egészen 1918-ig képviselte a dunai monarchia napi egyházi ügyeit az Örök Városban. Oliver Panichi a Propaganda Fide 18-19. századi tevékenységének egy különleges, kelet felé mutató szegmensével foglalkozik. Luca Codignola a Collegio Inglese rektorának, Robert Gradwellnek a brit, kanadai és amerikai ágensi tevékenységét elemezi, Matteo Binasco pedig ír, Matteo Sanfilippo pedig kanadai vonatkozásait ismertetve tárgyalja a témát. Tóth Krisztina a 20. századi ferences rendi prokurátorokat mutatja be, három általános rendi prokurátor, Bernardinus Klumpere, Callistus Zuccottie és Aloysius Susáe Magyarország érdekében végzett tevékenységét vizsgálva. Végül Rétfalvi Balázs Tomek Vince piarista generálisnak a vatikáni diplomáciában játszott szerepét ismerteti.

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára