Egyházi levéltárak hírei

A Szűz Mária tisztelet emékeiről, örökségéről - előadás Miskén (2021.10.01.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A miskei Szent Mihály templom búcsújának egyik programjaként, 2021. október 1-jén tartottak előadást levéltárunk munkatársai Szűz Mária tiszteletének emlékeiről. A Főegyházmegye és a település örökségének felidézéséhez a levéltár korábban megjelent, Mária Enciklopédia c. kiadványa adott információs hátteret.

Hírek: 

Ismét várjuk a kutatókat! (2021.10.04.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

A mai naptól kezdődően ismét várjuk a levéltárunkban kutatókat. A kutatásra időpontot szükséges foglalni, amit telefonon a 06-88/426-088-as számon vagy emailen (leveltar KUKAC veszpremiersekseg pont hu) tehetnek meg. Érdemes előzetesen több időponttal "készülni", így biztosan találunk megfelelő szabad alkalmat. Szeretettel várjuk (vissza) Önöket!

Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon Kanász Viktor 2021. 10. 01., p - 12:32 Rupert Klieber–Péter Tusor

Die Bischöfe der Donuaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon, hg. von Rupert Klieber, Band I: Die röm.kath. Kirchenprovinczen Gran, Kalocsa, Erlau im Königreich Ungarn, unter Mitarbeit von Péter Tusor, Duncker & Humblot, Berlin 2020 (xviii + 661 p).

A nagyszabású lexikon egy összetett nemzetközi projektmunka eredménye. A projekt résztvevői: az Institut für Kirchengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien (Prof. Dr. RUPERT KLIEBER) és  Römisches Institut der Görres Gesellschaft,Città del Vaticano (Prof. Dr. ERWIN GATZ); továbbá Diözesanarchiv Wien; Istituto di Storia Soicale e religiosa in Görz, Ungarische Archivsdelegation beim Österreichischen Staatsarchiv és az MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti, madj Fraknói Kutatócsoport. A mintegy évitzedes kutatás Erwin Gatz prelátus, a vatikáni Campo Santo Teutonico rektora monumentális Bischofslexikon-sorozatának folytatását célozta: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches. Ein biographisches Lexikon. 1198 bis 1448. 1448 bis 1648. 1648 bis 180,. Duncker & Humblot, Berlin 1990–2001 (3 kötet); Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder. Ein biographisches Lexikon, Duncker & Humblot, Berlin 1983–2002 (2 kötet). A pályázati ciklusokon áthúzódó megaprojekt lezárására, 2020 Pünkösdjén került sor. (A szervezés dimenzióra egy  Lendület-pályázati bírálat kapcsán: itt) A széleskörű nemzetközi kooperációban folytatott kutatás szervezésében Tusor Péter koordinálásával magyar részről Szirtes Zsófia, Tóth Krisztina, Fazekas István és Forgó András vett részt. A kötetről itt elérhető részletei adnak közelebbi tájékoztatást. A szerzők listája, a felhasznált fontosabb forrásbázis, szakirodalom felsorolása: itt. Megrendelhető: itt.

A Bischofslexikon megkerülhetetlen életrajzgyűjtemény, amely a 19. századi magyar történelmet beilleszti Európa történeti folyamataiba és a magyar történészeknek külföldön ismertté tételéhez is hozzájárul.  A püspökök életrajzai egységes szerkezetű, illetve szemléletű kötetbe rendeződnek. A biogrammok sokkal inkább tanulmányok sora alkotják, mint adatok gyűjteményei, a lexikon már-már inkább egy igényes egyháztörténeti monográfia. Egy hosszabb sorozat első darabja, amely rámutat, hogy Magyarország és így a magyar egyház is integráns részét képezte a Habsburg-birodalomnak. Kiválóan kirajzolódik belőle, hogy hogyan reagáltak a helyi egyházak élén álló személyek az egyház számára útkeresést jelentő 19. század kihívásaira. A püspöki hivatal ugyanis politikummá vált a korszakban, a Habsburg-birodalom uralkodói és intézményei támogatták a vallásos közösségeket, cserébe lojalitást vártak. sok püspök állami tisztviselőként is működött. Mindeközben e prelátusok szabtak irányt a helyi egyházak életének. Személyük tehát meghatározó volt. Jelen kötetben 126 püspök életrajz jelent meg meg, amely, tekintve, hogy több püspökségről a betöltői továbbléptek, 169 hivatali periódust jelent. A biogrammokban számos kultúr- és társadalomtörténeti, gazdasági, nemzeti vonatkozás található.

Mihelyst a berlini Verlag Duncker & Humblot engedélyezi, a lexikon teljes terjedelemben online is elérhető lesz a Kutatócsoport honlapján.

Erich Witzmann Die Presse859.38 KB Hubert Wolf Neue Historische Literatur71.28 KB Andreas Gottsmann Clio-online74.08 KB Michael Pfister Theologische Revue121.63 KB Joachim Bahlcke Ungarn Jahrbuch1.49 MB

Öt évtized kutatóforgalmának változásai Kalocsán - előadás Szabadkán (2021.09.30.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2021. szeptember 30-án részt vettünk a 14. Szabadkai Levéltári Napon, melynek téma-felvetése idén a következő volt: Kinek van szüksége a levéltárra? A nemzetközi levéltári konferencia helyszíne a szabadkai városháza impozáns nagyterme volt, a program részeként hangzott el Lakatos Andor levéltárvezető előadása Ki jut el a levéltárba? Kihez jut el a levéltár? Öt évtized kutatóforgalmának változásai Kalocsán (1972-2020) címmel.
Média-híradások a rendezvényről:
Nemzetközi levéltári konferencia Szabadkán (Pannon RTV, 2021.09.30.)

Hírek: 

2021. október – A nagydobosi görögkatolikus templomot 1883. október 13-án szentelték fel

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

Leltár

mely felvétetett 1922. április 18-án a nagydobosi gör[ög]kat[olikus] egyház ingó és ingatlan vagyonáról.

Templom

A templomépület jó minőségű téglából van építve, 12 öl hosszú és 6 öl széles – mely 1883. október 13-án főt[isztelendő] Tivadar András esperes úr mint püspöki megbízott által áldatott meg. Zsindellyel van fedve, s bádoggal fedett tornyában 181 kg harang van. A templom belseje ki van kövezve s a képállvány által szentélyre és hajóra felosztva.

1. Szentély

a) A szentély közepén a misézésre szolgáló oltár téglából van, s Krisztus Urunk két méter magas képével ékesítve, mely alatt mélt[óságos] és főt[isztelendő] Firczák Gyula püspök úr által 1904-ben megáldott antimenzion van.

b) A szentély bal oldalában áll az előkészületi asztal, mely fenyőfából készült, s az Úr Jézus sírba tételét ábrázoló képpel van ékesítve.

c) A jobb oldalon pedig egy állványon a Szűz Máriát ábrázoló hordozható kép van.

2. Templomhajó

a) A templomhajó padokkal van ellátva, s bal oldalon van a szószék, mely fölött egy Madonna-kép – Fedor György úr által festve és ajándékozva.

b.) A jobb oldalon pedig a Rózsafüzér Társulat által felállított oltáron egy másfél méter magas, Szűz Máriát ábrázoló kép van, mely Fedor György nagydobosi születésű festőművész ajándéka.

[…]

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára II–10–a. 3. doboz; (1922)]

A 2021. október – A nagydobosi görögkatolikus templomot 1883. október 13-án szentelték fel bejegyzés először Nyíregyházi Egyházmegye Levéltár-én jelent meg.

Vallis sanctorum. Chapters from the millennial history of the monastery in Bakonybél

Pannonhalmi Főapátsági Levéltár -


The publication of the volume is a shared achievement of the Monastery of Saint Maurice in Bakonybél and the Archives of the Archabbey in Pannonhalma. The abundantly illustrated volume publishes the edited versions of the talks of the millennial conference held in Bakonybél in 2019. The publication won the second-best prize of the competition “The Archival Publication of the Year 2020” announced by the Association of Hungarian Archivists.

The Benedictines in Hungary during the Period of the Party-State Dictatorship, I–III

Pannonhalmi Főapátsági Levéltár -


The volumes edited by the colleagues of our Archives publish the results of the three conferences organized by the research group established for the sake of revealing the recent past of the Benedictines. The proceedings give a glance into the historic period of tribulations between 1945 and 1990 imposing restrictions on the Benedictine Order. The 33 papers written by the renowned researchers of the period serve the requirement of facing the facts of the past of the Benedictine Order as well.

Nikápoly, az utolsó keresztes hadjárat – olasz szemmel

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Nikápoly, az utolsó keresztes hadjárat – olasz szemmel Szerző Kruppa Tamás Kanász Viktor 2021. 09. 29., sze - 00:50 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

1396. szeptember 25-én (más források szerint 28-án) szenvedett vereséget a nemzetközi összefogás eredményeként szerveződött nyugati lovagi sereg a magyar csapatokkal együtt Nikápoly mellett a Bajezid szultán vezette oszmán hadseregtől. A vereség hosszú távú következményeként nem került többé sor hasonló összefogásra. A nikápolyi csata emléke más és más módon hagyott nyomot a kudarcban részes országok történeti tudatában: az eseményt ez alkalommal az olasz historiográfia egyik közelmúltban megjelent műve alapján idézzük fel.

Külső link Nikápoly, az utolsó keresztes hadjárat – olasz szemmel Kulcsszavak középkor

Így csalták tőrbe a Dunántúl Dobó Istvánját

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Így csalták tőrbe a Dunántúl Dobó Istvánját Szerző Kanász Viktor Kanász Viktor 2021. 09. 29., sze - 00:46 Hely Vasarnap.hu Indexkép Leírás

Egy magyar vitéz, a kanizsai vár parancsnoka, aki akkor sem adta meg magát, amikor többszörös túlerővel nézett szembe. Az egykor legendás hírű, de mára elfeledett Thury Györgyről Kanász Viktorral beszélgettünk.

Külső link Így csalták tőrbe a Dunántúl Dobó Istvánját Kulcsszavak kora újkor

A 2021. évi NKA-támogatások felhasználása

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára 2020. október 30-án két pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához. A Rendtörténeti Könyvtár állománybővítésére (204110/00815 pályázati azonosító számon) 200.000, számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzésére (204105/03475 azonosító számon) pedig 500.000 forintot nyert.

A jezsuita Rendtörténeti Könyvtár a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára mellett segédkönyvtárként működik, a benne fellelhető könyvanyag segítségével igyekszünk megkönnyíteni, sőt korszerű keretek között tartani a jezsuiták történetét kutatók munkáját. Ennek megfelelően a rendtartomány minden évben bizonyos összeget biztosít a kurrens külföldi, jezsuita témájú szakirodalom beszerzésére, valamint az ilyen tárgyú magyar művek megvásárlására. Ennek célja az, hogy a mindenkori nemzetközi és magyar, rendtörténeti vagy jezsuitákat is érintő egyháztörténeti kutatások legfrissebb eredményei is elérhetők és hasznosíthatók legyenek a JTMR Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár használói számára. A 2020-as évben azonban a vírus okozta gazdasági nehézségek miatt az évről évre esedékes könyvbeszerzést ezúttal az NKA támogatásával valósítottuk meg.

A Nemzeti Kulturális Alap által rendelkezésünkre bocsátott 200.000 forintból 2021-ben a következő köteteket szereztük be:

  1. The Cambridge Encyclopedia of the Jesuits. Edited by Thomas Worcester SJ. College of the Holy Cross, Massachusetts, 2017. ISBN: 9780521769051
  2. The Oxford Handbook of the Jesuits. Edited by Ines G. Županov. Oxford University Press, 2019. ISBN: 9780190639631

E két kötet a jezsuiták egyetemes történetét tárgyaló két legfrissebb kézikönyv a két legrangosabb angolszász szakmai műhelytől. Tanulmányozásuk a témával foglalkozó fiatal kutatók számára az első lépéseket jelentheti, míg az abban járatosaknak további munkájuk megkönnyítését, elmélyítését szolgálhatja. Míg az 1. sorszámmal jelölt mű szócikkek formájában, a 2. számú tematikus tanulmányokban dolgozza fel a tárgyat, így remekül kiegészítik egymást, más-más kutatói megközelítéseket tesznek lehetővé. Könyvtárunkban hasonlóan alapvető (de évtizedekkel régebbi) művek eddig csak spanyol, német, illetve lengyel nyelven voltak elérhetők. Mivel az angol egyre inkább általánosan ismert idegennyelvvé válik, a két kötet nagyszámú további érdeklődő számára nyitja meg az utat a nemzetközi történettudomány jezsuitákkal foglalkozó ágainak friss eredményei és általános ismeretanyaga felé. Kiváló hátteret biztosítanak emellett a jezsuiták magyarországi történetét hasonlóan átfogó módon, ismeretterjesztő modorban feldolgozó, elsősorban a szélesebb közönségnek szánt kötetnek, amely a levéltárunk és munkatársai jelentős közreműködésével 2021. szeptember 7-én látott napvilágot a Jezsuita Kiadó és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya kiadásában.

  1. Meier, Johannes et al.: Jesuiten aus Zentraleuropa in Portugiesisch- und Spanisch-Amerika. Ein bio-bibliographisches Handbuch (eddig megjelent 4 kötete: Brazília, Chile, Új-Granada, Peru)

A 18. században mintegy húsz magyar és magyarországi születésű jezsuita teljesített szolgálatot Dél-Amerika misszióiban, elsősorban az újonnan megismert népek körében. Hitterjesztői, művelődésbeli és gazdasági tevékenységüket a korábban ismeretlen földrész feltérképezésével, valamint természettudományos és néprajzi megfigyelések tételével, publikálásával egészítették ki. Az utóbbi időben Magyarországon megnövekedett az érdeklődés e téma iránt, amely a könyvkiadás terén is megnyilvánult. Mivel azonban a szóban forgó jezsuiták Portugáliából vagy Spanyolországból kiindulva végezték munkájukat, a rájuk vonatkozó források a mai napig jellemzően Magyarországtól, sőt akár Európától is távol érhetők el. Német kutatók egyelőre négy kötetben (a korabeli missziós területek szerint csoportosítva) dolgozták fel és tették közzé a dél-amerikai misszionáriusok, köztük kifejezetten sok magyar és korabeli magyarországi atya életrajzát és munkásságát, méghozzá e nehezen hozzáférhető források felhasználásával. A kötetek tartalma így számtalan ponton kiegészíti, illetve kijavítja a témáról meglévő eddigi ismereteinket, vagyis a magyarországi kutatásokat jelentős mértékben előrelendíti.

  1. Werner Drobesch – Peter G. Tropper: Die Jesuiten in Innerösterreich. Die kulturelle und geistige Prägung einer Region im 17. und 18. Jahrhundert. Hermagoras Verlag, 2006. ISBN: 978-3-7086-0249-3

Belső-Ausztria, azaz Stájerország, Karintia és a mai Szlovénia területe a 17–18. században az osztrák jezsuita rendtartomány részét képezte, amelybe a Szent Korona országaiban fekvő rendházak szintén beletartoztak. A magyarországi jezsuiták története tehát ebben a korai időszakban elválaszthatatlanul összeforrt az osztrák örökös tartományokban működő rendtársaikéval, sőt annak ismerete nélkül a történettudomány mai színvonalán aligha értelmezhető. A fenti tanulmánykötet alapvető információkkal látja el a Jézus Társasága magyarországi kutatóit a felsorolt tartományok jezsuitáival, azok tevékenységével és rendházaival kapcsolatban, ami által lehetővé válik a számukra, hogy tágabb összefüggésében vizsgálják szűkebb tárgyukat. Az osztrák tudományosság viszonylag kis számban, de számunkra elengedhetetlenül fontos témákban publikál a jezsuitákkal kapcsolatos műveket, melyek beszerzését ezért egyik elsődleges feladatunknak tekintjük.

A másik pályázat célja számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzése volt. Ennek keretében egy filmdigitalizáló berendezést és két hordozható számítógépet vásároltunk.

A Jézus Társasága történetét generációk óta kutatják igen kvalitásos történészek, köztük nem egy rendtag is. Utóbbiak az 1945 és 1989 közötti időszakban is végezték a munkájukat, bár az állami tiltás miatt műveik nem jelenhettek meg. Ezért kutatásuk sok esetben elsősorban anyaggyűjtésre korlátozódott, de azt igen széles körben, sőt államhatárokon átívelő módon folytatták. A kor technikai fejlettségi szintjén azonban pozitív vagy negatív filmszalagokra rögzítették a lefotózott eredeti forrásokat. Az illető rendtörténészek hagyatéka levéltárunkba került, ezáltal rengeteg (köztük máig csak határainkon túl fellelhető, sőt elveszett vagy lappangó) történeti dokumentumról rendelkezünk fotómásolattal. Ezek közül a legjelentősebbek a magyar házakat is tömörítő osztrák rendtartomány éves jelentéseinek (Litterae Annuae) a római központi jezsuita levéltárban őrzött példányai az 1615–1773 közötti évekből (26 tárolókötetet megtöltő, csíkokra vágott filmszalagon), az egyes rendházak éves jelentéseinek sorozatai (Pozsony 1855–64; Szatmárnémeti 1861–1922; Nagyszombat 1865–1901; Nagykapornak 1877–91, 1905–10; Budapest 1886–1904; Kalocsa 1905–22; Érd 1920–22), illetve a háztörténetek (Historia Domus: Nagyszombat 1855–76, 1886–88; Pozsony 1856–88; Szatmárnémeti 1858–88; Nagykapornak 1905–08; Kalocsa 1905–22; Érd 1920–22), de megtalálhatók köztük további források a jezsuiták Magyarországra való visszatérésének évtizedéből (1850-es évek), a rendtartomány életének összefoglalói az 1905–32 közötti évekből, és más anyagok is.

Ezeken felül több, 20. század második felében működő jezsuita atya készített világszerte végzett munkája során diaképeket, melyek szintén a levéltári állományunkba kerültek. A vizuális források, elsősorban fotók iránt pedig az utóbbi években folyamatosan növekszik az érdeklődés.

Megfelelő eszköz híján mindezeket eddig nem lehetett megtekinteni, kutatni. A beszerzett digitalizáló, a Plustek OpticFilm 8200i SE révén azonban immár lehetővé vált ezek digitalizálása, ez által pedig hosszú távú megőrzése és használhatóvá tétele a kutatók számára.  

 

 

Munkában a filmdigitalizáló. A fenti képen filmszalagot, az oldalsón diaképeket szkennel.

 

A levéltár részben elavulóban lévő számítógépparkjának kiegészítésére pedig két laptopot vásároltunk, többek között azzal a céllal, hogy a jövőben talán újra előforduló kényszerű otthoni munkavégzés esetére minden munkatársunk rendelkezzen megfelelő, a rendtartomány által számára biztosított munkaeszközzel. A két hordozható számítógép adatai: LENOVO THINKPAD L470: KIJELZŐ: 14″ – 1920×1080 pixel (Full HD); CPU: Intel Core i5; RAM: 8GB DDR4 2400 MHz; SSD: 256 GB SSD – Windows 10 Pro operációs rendszerrel

Ezúton is köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását.

Jezsuiták Magyarországon

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

A kezdetektől napjainkig
szerk. Szokol Réka – Szőnyi Szilárd
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya–Jezsuita Kiadó, Budapest, 2021.

Bemutató
  • Időpont: 2021. október 7., csütörtök, 17 óra
  • Hely: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Szent II. János Pál pápa díszterme (1088 Budapest, Szentkirályi utca 28–30.)

A megjelenteket köszönti Vízi Elemér SJ tartományfőnök
A bemutatót megnyitja Molnár Antal, igazgató (BTK TTI), egyetemi docens (ELTE BTK)
A kötetet bemutatja Balogh Margit, főigazgató-helyettes (BTK) és Fazekas István, tanszékvezető egyetemi docens (ELTE BTK)

 

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára