Veszprémi Érseki Levéltár

Veszprémi római katolikus templomok adatbázisa (2021.05.17.)

A TOP-7.1.1-16-H-073-3 (Helyi örökség, termékek, gasztronómiai és egyéb hagyományok bemutatása, helyi identitást erősítő tevékenységek, helyi büszkeség, közösséghez tartozás erősítése, városrészi és városrészek közötti közösségfejlesztés elősegítése a „Veszprém az Élhető Város” Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában foglalt közösségi szemléletformálás révén) konstrukció keretében a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár által megvalósítandó, 2022. áprilisáig tartó fejlesztés egy online felület kialakítását foglalja magában, amelyen mindenki számára könnyen kereshető és elérhető módon megtalálhatóvá válnak a városban és Budapesten található közgyűjteményekben (Veszprém Megyei Levéltár, Laczkó Dezső Múzeum, Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, illetve Magyar Építészeti Múzeum Műemléki Dokumentációs Központ) őrzött, a veszprémi római katolikus templomok történetére vonatkozó legfontosabb történeti források. A feltárt adatokat, információkat a létrehozandó honlapon túl szervezett tematikus séták során és egy diákoknak szóló rajzpályázat révén kívánjuk a szélesebb közönséggel megismertetni.

A projekt során vizsgált épületek zöme országosan védett műemlék, azonban Veszprém város területére még nem készült el a műemléki topográfia. A megyei múzeum munkájaként a megyei régészeti topográfia 1959-ben jelent meg, ez azonban korlátozott levéltári forrásanyagra támaszkodott és értelemszerűen nem tartalmazta az utóbbi évtizedek kutatási eredményeit.

Az egyházmegyei levéltár az elmúlt években elkezdte feldolgozni a gyűjteményében lévő építéstörténeti vonatkozású iratokat, részben a terv- és fotóanyagot. Ezeket kapacitásaik függvényében töltik fel az e-sematizmus (http://sematizmus.vefleveltar.hu), illetve e-kutatás szolgáltatásuk (https://vefleveltar.hu/tartalom/e-kutatas-ismerteto) internetes felületére ahol a források képként jelennek meg. Megkezdték a legfontosabb forráscsoportok tanulmányokkal kísért publikálását is. E kutatástörténeti helyzet indokolja a szakirodalom és az eddigi eredmények áttekintését, a képi és szöveges források feltárásának folytatását, a helyszíni bejáráson alapuló leírások és jelenlegi állapotok képi dokumentálásának elkezdését.

Mindennek egységes szempontrendszerű feldolgozása egy korszerű és internetes adatbázisba rendezése olyan alapkutatási feladat, amely hiánypótló, és bázisául szolgálhat további egyháztörténeti, művészettörténeti és interdiszciplináris kutatásoknak.

A program meghatározásában törekedtünk a társtudományok kutatási területeinek és módszereinek ötvözésére új információk érdekében. Vizsgálódásunk a műemléki topográfiáktól eltérően nem csak a védett emlékeket, de minden, Veszprém város mai közigazgatási területén megtalálható templom alapadatait vizsgálja. Indokolja ezt a kutatást befogadó intézmény profilja, illetve a már létező, egyházigazgatási adatokat történeti kontextusban tartalmazó adatbázis, amelyhez jelen pályázatunk csatlakozik és kiegészít.

A fejlesztés célcsoportjai között megtalálhatók Veszprém város polgárai, azon belül is a tematikus séták révén érintett közoktatásban tanuló diákok, esetleg nyugdíjas-szervezetek; a rajzpályázat révén ismét csak a veszprémi diákság. Az online adatbázis pedig korra, nemre, társadalmi státuszra való tekintet nélkül mindenki számára elérhető, s az adatbázis ingyenes közzétételével az esélyegyenlőségi szempontoknak is eleget kívánunk tenni.

Veszprémnek minden adottsága – elhelyezkedése, történelme, hagyományai, kulturális élete és kínálata, vonzó természeti és épített környezete, gazdasági stabilitása – megvan ahhoz, hogy lakói büszkék legyenek veszprémiségükre, kötődjenek városukhoz. Az erős identitásnak kimagasló szerepe van egy-egy település népességmegtartó, és -vonzó erejében, továbbá a helyi közösségek összetartozás érzésének erősségében, kezdeményező-, alkotó aktivitásuk intenzitásában. Ezen túl közvetetten még a gazdasági döntések meghozatalában (pl. letelepedési vagy éppen adott esetben helyben maradási helyszín) is szerepet játszhat. A templomok mint egy-egy közösség szellemi otthonai fizikai valójukkal jelképezik egy-egy városrész közösségét, helyi identitását. A helyi identitás, büszkeség és kötődés erősebbé tételéhez szükséges a veszprémi múlt, jelen és jövő értékeit a helyi közösségekben tudatosítani, sőt ezáltal ösztönözni őket a további helyi értékek megteremtésére.

Közlemény a nyitva tartásról (2021.05.07.)

Tájékoztatjuk kutatóinkat, hogy a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár 2021. május 10-től, korlátozott mértékben ismét a kutatók rendelkezésére áll.
A kutatás csak a 194/2021. (IV. 26.) Kormányrendelet értelmében védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára lehetséges az igazolvány és egy személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) bemutatását követően.
A kutatóteremben egyszerre egy fő tartózkodhat. A kutatóteremben a távolságtartás szabályai érvényesek, továbbá belépéskor kézfertőtlenítő, illetve a kutatás teljes időtartama alatt maszk használata kötelező.
Kérjük kutatási szándékát előzetesen emailben jelezze, s várja meg az ezzel kapcsolatos visszajelzésünket! Visszajelzésünk nélkül nem áll módunkban kutatókat fogadni!
A veszprémi érsekségi megbízással rendelkező kutatók a levéltár idén esedékes ideiglenes helyre történő költözése miatt elsőbbséget élveznek a kutatási időpontok foglalásánál.

Kereshető e-anyakönyvi adatbázis a levéltár honlapján (2021.04.21.)

A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár internetes dokumentummegtekintő, ún. "E-kutatás" szolgáltatása fontos mérföldkőhöz érkezett. A regisztráció után elérhető weboldalon eddig is kényelmesen otthonról, szabadidőben voltak böngészhetők többek között az anyakönyvekről készített digitális fényképek. A most elkészült fejlesztés eredményeképpen az anyakönyvi oldalakról készített fényképekhez tizenöt plébánia esetében már kereshető adattartalom társul az 1895. szeptember 30-cal záródó időszakig. A megújuló e-kutatás szolgáltatás hátterét Baló Árpád győri nyugdíjas villamosmérnök több évtizedes adatfeldolgozó munkája jelenti, aki átírta és táblázatokban rögzítette csaknem egész Veszprém megye katolikus anyakönyveinek adatsorait. Ezek az adatokat most az informatikai lehetőségeknek köszönhetően összekapcsoltuk a fényképekkel, így a feldolgozott és közzétett anyakönyvek esetében már név szerinti keresésre nyílik lehetőség. A munka eredményeképp az alábbi plébániák anyakönyvi bejegyzései lettek kereshetők: Devecser, Ganna, Gyulafirátót, Hajmáskér, Magyarpolány, Márkó, Nemesvámos, Noszlop, Pápa, Szentgál, Szentkirályszabadja, Tapolca, Veszprém, Vigántpetend, Vöröstó (összesen 15 db). Baló Árpád anyakönyvi adatokat feldolgozó munkájára épült a fejlesztés, amelyet Márkusné Vörös Hajnalka főlevéltáros (jelenleg a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöke) több éven át támogatott, az informatikai feladatokat Koprivanacz László látta el. A projekt a Miniszterelnökség támogatásával, a Bethlen Gábor Alap Zrt. közreműködésével valósult meg a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár weboldalán. A projekt záró online sajtótájékoztatón az érdeklődőket Dr. Takáts István általános helynök, levéltári főigazgató köszöntötte, a megújuló szolgáltatást Vajk Ádám és Dr. Koltai András, a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének titkára és elnöke mutatták be. A sajtótájékoztató a Veszprémi Érsekség YouTube csatornáján megtekinthető. Kérjük, hogy az adatbázis működésével kapcsolatos észrevételeiket, segítő javaslataikat levéltárunk ismert elérhetőségein tegyék meg bátran.

Szerverfrissítés: Böngészhetők a tanügyi iktatókönyvek (2021.03.22.)

E-kutatás szolgáltatásunk ezúttal a tanügyi iktatókönyvek ingyenesen böngészhető fényképeivel bővült. A sorozat levéltári jelzetei két helyre mutatnak: egyfelől a külön vezetett tanügyi iktatókönyvekre (VFL I.2.a.2., 1878-1898, 1941–1949), illetve az egyházmegyei hivatal iktatókönyveiben a két időszak közöttiekre (VFL I.1.44.b., 1900-1940). Eredményes kutatást kívánunk!

Rendkívüli zárva tartás (2021.03.05.)

Összhangban a 2021. március 8-tól életbe lépő kormányzati intézkedésekkel fenntartói rendelkezés értelmében a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltárban a személyes jelenléttel járó kutatás határozatlan ideig szünetel. A korlátozás nem érinti e-kutatás szolgáltatásunkat. Kérjük lehetőség szerint e-felületen folytassák kutatásaikat. A levéltár munkatársai elsősorban emailen továbbra is fogadják észrevételeiket, kérdéseiket.