Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár

A Szűz Mária tisztelet emékeiről, örökségéről - előadás Miskén (2021.10.01.)

A miskei Szent Mihály templom búcsújának egyik programjaként, 2021. október 1-jén tartottak előadást levéltárunk munkatársai Szűz Mária tiszteletének emlékeiről. A Főegyházmegye és a település örökségének felidézéséhez a levéltár korábban megjelent, Mária Enciklopédia c. kiadványa adott információs hátteret.

Hírek: 

Öt évtized kutatóforgalmának változásai Kalocsán - előadás Szabadkán (2021.09.30.)

2021. szeptember 30-án részt vettünk a 14. Szabadkai Levéltári Napon, melynek téma-felvetése idén a következő volt: Kinek van szüksége a levéltárra? A nemzetközi levéltári konferencia helyszíne a szabadkai városháza impozáns nagyterme volt, a program részeként hangzott el Lakatos Andor levéltárvezető előadása Ki jut el a levéltárba? Kihez jut el a levéltár? Öt évtized kutatóforgalmának változásai Kalocsán (1972-2020) címmel.
Média-híradások a rendezvényről:
Nemzetközi levéltári konferencia Szabadkán (Pannon RTV, 2021.09.30.)

Hírek: 

Adattár jelent meg a Kalocsai Érseki Szentszék első világháborús holttányilvánítási aktáiból (2021.09.14.)

2021. szeptember 13-án, ünnepélyes keretek között mutatták be Molnár Tibor: In nomine Domini! c. könyvét az Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában. A kötet a Kalocsai Érseki Szentszék által egyházilag holttá nyilvánított első vlágháborús bácskai katonák adattárát közli, 84 bácskai település 1334 peres aktájának feldolgozásával. Az első világháborús szentszéki holttányilvánítások anyagát 2015-2016-ban tettük elérhetővé e-kutatás szolgáltatásunkban, azóta 1850 per anyaga több mint 23 ezer digitális képfelvételen kutatható honlapunkon, a néhai Bács-Bodrog és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyék területére vonatkozóan.
Nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült felhívni a figyelmet az iratok különleges forrásértékére, és az érintett személyek adattára immár könyv formájában is megjelent a határon túli Bácska esetében. Molnár Tibor, zentai levéltáros kollégánk szorgos adatgyűjtő munkája nem csak az online elérhetővé tett peres iratokra épült, az eltűnt személyek azonosításához az e-kutatás szolgáltatás anyakönyvi állományát is hasznosította, kutatása íly módon jó példa a digitállis tartalom szerteágazó felhasználására, hatékony kiaknázására.
A veszteség-listák kiegészítésének lehetőségén túl figyelemre méltók, és további adatokban gazdagok a holttányilvánítási akták tanúvallomásai, a bajtársak visszaemlékezései a háborús eseményekre-helyzetekre. Több mint 5 ezer ilyen tanúvallomást tartalmaznak a kalocsai szentszéki akták, ezek szövegét az elmúlt években átírtuk, és terveink szerint idén év végéig honlapunkon szövegesen is közzé tesszük. Bízunk benne, hogy a tartalomszolgáltatás technikai fejlesztésének eredményeként a katonák eltűnésével kapcsolatos élethelyzetek élményei, a bajtársak és özvegyek beszámolói ismertebbé válnak, és hozzájárulnak majd a háborús hétköznapok és következmények, a megélt történelem kutatásához. Nem utolsó sorban sok leszármazott, rokon bukkanhat bennük hasznos információkra, családtörténeti érdekességekre.

Beszámolók a könyvbemutatóról:
Nevüket és áldozatukat megőrzi a nemzeti emlékezet – Könyvbemutató a Magyar Nemzeti Levéltárban (Magyar Kurír Katolikus Hírportál, 2021. szeptember 13.)
Egyedülálló forrásanyagon alapuló könyvet mutattak be (MNL Országos Levéltára honlapja, 2021.09.14.)

Honlapunk korábbi hírei, a holttányilvánítási perek digitalizálásával-publikálásával kapcsolatban:
Eltűnt katonáink nyomában - Első világháborús holttányilvánítási akták Kalocsán (2015.04.03.)
Kiegészültek holttányilvánítási aktáink - hiányzó képek feltöltése (2016.04.14.)

 

Hírek: 

Családkutatók találkozóján, Kiskunhalason (2021.07.23.)

2021. július 23-án, Kiskunhalason tartotta nyári szakmai találkozóját a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE) Bács-Kiskun megyei csoportja. A rendezvényen előadást tartott Lakatos Andor levéltárvezető is, bemutatva a KFL Matricula-Historia-online szolgáltatásának kutatási lehetőségeit és eredményeit.
A Végső István csoportvezető által szervezett programon mintegy 50 lelkes családkutató vett részt, igazolva, hogy az online kutatás mellett a személyes találkozás-tapasztalatcsere lehetősége is fontos, s a családkutatás közösség-építő és ápoló tevékenység is lehet, nem csupán divatos hobbi vagy magányos erőfeszítés.
Tudósítás a BAON Bács-Kiskun megyei hírportálon: Közel ötven családkutató gyűlt össze Kiskunhalason (Sebestyén Hajnalka)

Hírek: 

Iratvásárlás – a kalocsai Kisszeminárium Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolnájának 1882-es búcsúengedélye (2021.07.12.)

Egy internetes aukción bukkant fel, és levéltáros kollégáink jelzésének köszönhetően végül sikerült megvásárolnunk azt a hártyára írt pápai oklevelet, melyet XIII. Leó pápa 1882. november 26-án adott ki a kalocsai Kisszeminárium kápolnája számára, teljes búcsút engedélyezve Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére (márc. 25-re).

A Kisszeminárium épületét Haynald Lajos érsek 1879-ben, az akkor lebontott, régi városi plébánia és templom helyén építtette, a papi hivatásgondozó intézmény 1880-ban kezdte meg működését. Kápolnája megőrizte a régi plébánia-templom titulusát (Gyümölcsoltó Boldogasszony), és minden bizonnyal fontosnak tartották, hogy az új szakrális tér a környékbeli hívek számára is megközelíthető legyen (közvetlen, utcára nyíló bejárón keresztül). A kápolnát ezen kívül a közeli Fiúiskola, valamint a Tanítóképző ifjúsága is használta intézményi ünnepei alkalmával (vagyis a népiskolától a felsőoktatásig valamennyi iskolás korosztály megjelent).
A Kisszeminárium növendékei a szomszédos Jezsuita Gimnáziumba jártak, az egyházi iskolák államosítását követően, 1948 után ezek az épületek állami tulajdonba kerültek. A helyben összegyűlt iratok (köztük a most felbukkant pápai oklevél) szétszóródtak, ismeretlen helyre kerültek. Mivel az érsekek által fenntartott intézményről van szó, a Kisszeminárium működésével, történetével kapcsolatosan az Érseki Levéltár (KFL.I.) is jelentős, közel két iratfolyóméter terjedelmű forrásanyagot őriz, ezt a képet „színesíti” a most vásárolt, egykor minden bizonnyal gondosan őrzött, megbecsült oklevél.

A Kisszeminárium épületében (Kalocsa, Szent István király út 12-14.) később a Belvárosi Általános Iskola kapott helyet, az egykori kápolna impozáns terét (kihasználva közvetlen, utcai megközelíthetőségét) múzeumi célokra hasznosították, a Városi Galéria jelenleg a Viski Károly Múzeum kiállítóhelyeként üzemel. A kápolnáról sajnos nincs képfelvételünk, a szóban forgó teret így csak közelmúltbeli állapotában tudjuk érzékeltetni-bemutatni.

 

Hírek: 

Köziratokról a MELTE vándorgyűlésén - előadás (2021.06.29.)

2021. június 28-30. között, Pannonhalmán rendezte éves vándorgyűlését és konferenciáját a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE). A rendezvény házigazdája a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár volt, a program megtekinthető az Egyesület honlapján. A második napon, kedden került sor Lakatos Andor levéltárvezető előadására "Köziratok a katolikus egyházi levéltárakban - tapasztalatok, problématérkép" címmel, az előadás vázlatát elérhetővé tesszük levéltárunk honlapján. A téma több szempontból (a jogszabályi változások és a jövőbeni teendők terén) is fontos, aktuális az egyházi levéltárak munkatársai számára, a mostani előadás célja az eddigi tapasztalatok, gyakorlatok összegyűjtése és ismertetése volt.

Hírek: