Evangélikus Országos Levéltár

"A bölcsesség kezdete" – Bevezetés az evangélikus iskoláztatás történetéhez Magyarországon

"A bölcsesség kezdete" – Bevezetés az evangélikus iskoláztatás történetéhez Magyarországon

Összeállításunkban azt a lehetetlennek látszó célt tűztük ki, hogy ismeretterjesztő módon bevezessük az érdeklődőket a magyarországi evangélikus oktatás gazdag történelmébe. Mindenekelőtt Luther oktatással kapcsolatos terveit ismertetjük, de a lapokon találkozhatunk autodidakta kántortanítókkal, német egyetemek egész sorát végiglátogató lelkészekkel, éneklő mendikánsokkal és a szegény sorsú diákok iskoláztatását szívén viselő patrónusokkal i, valamint azt is megtudhatjuk, melyik volt a rendszerváltás időszakában újjáalakult első egyházi gimnázium.

eol-admin 2021. 09. 01., sze - 01:48

Az egyháztörténelem pillanatai

Az egyháztörténelem pillanatai

Összeállításunkban két történetet szeretnénk elmesélni az evangélikusok magyarországi történelmének régmúltjából. Az első a gályarabokról szól. Bizonyára sokan hallottak a sikertelen Wesselényi-összeesküvésről és a nyomában kibontakozó megtorlásról, amelynek főúri áldozatai is voltak (Nádasdy Ferenc, Zrínyi Péter, Frangepán Ferenc Kristóf). Kevésbé ismert azonban, hogy a következő években Bécs kísérletet tett a protestáns egyházak felszámolására a Magyar Királyság területén. Interaktív bemutatónk első felében azokról a kitartó lelkészekről és tanítókról lesz szó, akiket várfogságra ítéltek, majd Nápolyba vittek eladni evezősnek a gályákra, illetve nyomába szegődhetünk Masznyik Tóbiásnak és Simonides Jánosnak, megismerve szökésük és megmenekülésük történetét.

Ezt követően száz évet ugorva az időben megtudhatjuk, miért csak a türelmi rendelet után alakult Pesten evangélikus gyülekezet, kik voltak a legfőbb támogatóik és miért telt oly sok időbe, hogy felépítsék a mai Deák téri templomot. A pesti egyház jelenleg Magyarország egyik, ha nem legjelentősebb gyülekezete, érdemes tehát megismerni az alapítás történetét és erőt meríteni abból, ahogyan ők meg tudták oldani a kezdeti problémákat.

eol-admin 2021. 09. 01., sze - 00:04

Az egyház hajója

Az egyház hajója

Az alábbi kis ismertetőt azért állítottuk össze, hogy az evangélikus egyház szervezetéről némi ismertetőt nyújtson. Milyen hazai szintjei vannak? Milyen nemzetközi szervezetei? Hány magyar evangélikus püspök van ma és hány volt száz évvel ezelőtt? Milyen kérdések merültek fel, ha a püspök meglátogatott egy vidéki gyülekezetet? Milyen juttatásokat kapott egy lelkész száz-kétszáz évvel ezelőtt? Kik az egyház világi tisztviselői? Hány nyelvű volt a magyarországi evangélikusság a történelmi időkben és ez milyen következményekkel járt? Ki tervezte a Luther-rózsát, az evangélikusok kedvelt szimbólumát? Aki végigrágja magát bemutatónkon, talán több kérdés fogalmazódik meg benne, mint amennyire választ nyer, de remélhetőleg hasznosnak (de legalább érdekesnek) fogja találni a leírtakat. 

eol-admin 2021. 08. 31., k - 23:44

Köztünk éltek, haltak – Az evangélikus egyház a Kádár-korszakban

Köztünk éltek, haltak – Az evangélikus egyház a Kádár-korszakban

Milyen egy egyház sorsa, ha rajta kívül álló erők ellenőrzik? Mit tehet egy püspök, ha csak állami támogatással foglalhatta el hivatalát? Mit jelentsen az a lelkész, aki nem akar senkit sem besúgni? Hogyan álltak ki a fótiak a lelkészválasztás szabadsága mellett? Mi jelentett apró sikereket az evangélikus egyház számára a Kádár-korban?

Megannyi olyan kérdés, amellyel keveset tudunk foglalkozni. A Kádár-kor kezd a múlt homályába veszni, ahogy egyre többen lesznek, akiknek már semmi emlékük nincs róla, de a történelem tananyagnak annyira a végén helyezkedik el, hogy már nincs idő belemenni a részletekbe. Reméljük, hogy interaktív bemutatónk és benne a fóti lelkészválasztási ügyről készített kisfilmünk közelebb tudja hozni e korszakot az érdeklődők számára.

eol-admin 2021. 08. 31., k - 22:13

"A nemzetközi helyzet fokozódik" – A magyar evangélikus egyház külkapcsolatai 1958 után

"A nemzetközi helyzet fokozódik" – A magyar evangélikus egyház külkapcsolatai 1958 után

A hidegháború éveiben három olyan terep volt, amely lehetőséget kínált arra, hogy az eltérő ideológiai helyzetben lévő államok a nyilvánosság árgus szemei elől viszonylag rejtett módon egyeztetni tudjanak: a sport, a temetések és a nemzetközi egyházi összejövetelek. A Magyarországi Evangélikus Egyház a Kádár-korban demográfiai súlyát (létszámát) meghaladó módon vett részt a protestáns világszervezetek munkájában, és arra a diplomáciai bravúrra is képes volt, hogy kisebbségben lévő, alig fél millió lutheránust számláló tagegyházként sikeresen megrendezze a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) 1984. évi nagygyűlését, ahol Káldy Zoltán püspököt a világszövetség elnökévé is választották.

Vajon milyen út vezetett el idáig? Az LVSZ-szel való viszony mindig ilyen harmonikus volt? Mi is az az LVSZ? Mi motiválta Káldy püspököt, hogy jelöltesse magát? Hogyan hatott ki az egyházak együttműködésére a politika? Bízunk benne, hogy interaktív bemutatónk megtekintése után az érdeklődők ezekre a kérdésekre is megtalálják a választ. De szeretnénk előre szólni: a budapesti nagygyűlést, annak rejtett kulisszáival együtt ezúttal nem lehetett fél óránál rövidebb filmben összefoglalni.

eol-admin 2021. 08. 31., k - 20:07

Egy püspök élete: Ordass Lajos (1901–1978)

Egy püspök élete: Ordass Lajos (1901–1978)

Ordass Lajos evangélikus püspök nevét saját egyházán belül viszonylag jól ismerik, azon kívül viszont csak kevesen, pedig sokak számára szolgálhat példaként istenszeretete, egyházához, barátaihoz és az igazsághoz való ragaszkodása, megalkuvásokat nem ismerő jelleme. Mindezek együtt elegendő erőt adtak számára, hogy koncepciós pere, fegyházbüntetése és félreállítása után elvállalja, hogy az 1956-os forradalom biztosította kedvezőbb légkörben új lendületet adjon a hazai evangélikusság számára.

Milyen körülmények vezettek ide? Honnan jött Ordass? Milyen szórakozásai voltak gyermekkorában? Milyen életpályát futott be? Miért dolgoztak ki ellene 1948-ban koncepciós eljárást? Mi volt a vád? Hogy térhetett vissza? Hányszor volt püspök? Mindezekre és még számos más kérdésre is választ kaphat, aki megnézi interaktív bemutatónkat. Természetesen ezúttal is gazdag képanyaggal, korábban soha nem publikált felvételekkel és saját készítésű dokumentumfilmmel színesítettük az olvasnivalót.

eol-admin 2021. 08. 31., k - 18:35

A fordulat – Az evangélikus egyház Magyarországon a II. világháború utáni években

A fordulat – Az evangélikus egyház Magyarországon a II. világháború utáni években

Ebben az interaktív összeállításban a Magyarországi Evangélikus Egyház II. világháborút követő éveit mutatjuk be. Hazánk történetében ekkoriban zajlott le a demokratikus átalakulás álcájába bújtatott, majd nyílt diktatúrává terebélyesedett kommunista hatalomátvétel. Rákositól, Gerőtől és társaiktól idegen volt a vallás, ők az egyházakban ideológiai ellenséget láttak, és ennek megfelelően viszonyultak hozzájuk. Vajon miként hatott ez ki az evangélikus egyházra? Interaktív bemutatónkban és a benne található dokumentumfilmben részletesen körüljárjuk az állam által diktált 1948. évi kényszeregyezményt, amelyre hivatkozva egészen a rendszerváltásig meghatározták az evangélikus egyház mozgásterét hazánkban.

eol-admin 2021. 08. 31., k - 18:27