Hírolvasó

Kaisergruft und Klostersuppe

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

A kapucinus rend bécsi kolostora, temploma és a hozzá tartozó császári kripta 1618. évi alapítása adott alkalmat arra, hogy a 400 éves évfordulót nemzetközi konferenciával ünnepeljék, amely átfogóan foglalkozott a rend történetével és kulturális szerepével. A kapucinusok, akiknek működési területe a császári családtól a népmissziókig terjedt, szinte páratlan hatást gyakroroltak az osztrák tartományok lelki életére a koraújkori katolikus megújulás idején. A templomban megtartott konferencia témái között helyet kapott a rendi élet számos területe, a sajátos lelkiségtől a prédikációs gyakorlaton át a bécsi császári kripta gazdag dekorációjáig.

Híradások Programfüzet Beszámoló (Gregor Ploch)

Megnyílt új kiállításunk: „Az Egyház asztalánál”

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

2019. szeptember 18-án ünnepélyesen megnyílt a Piarista Múzeum  új időszaki kiállítása, amely az „Az Egyház asztalánál - Az 1938-as »szent év« és Okrutzky Erzsébet művészetének piarista vonatkozásai" címet viseli. A tárlat az 1938-as budapesti eucharisztikus világkongresszust és a Szent István emlékévet mutatja be elsősorban a piaristák szemszögéből, illetve a rend magyarországi tartománya által legtöbbet foglalkoztatott ötvösművész, a különleges zománcdíszítésű kelyheiről ismert Okrutzky Erzsébet liturgikus ötvöstárgyai is megtekinthetőek.

Das Memoriale reformacionis ad Scotos und das Schottenkloster im 15. Jahrhundert

Archiv des Schottenstifts -

Eben ist ein umfangreicher Aufsatz von Stiftsarchivar Maximilian Alexander Trofaier in der aktuellen Nummer der Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige (SMGB) erschienen:

Maximilian Alexander Trofaier, Monastisches Gedächtnis und monastische Realität im Wiener Schottenkloster des 15. Jahrhunderts im Kontext der Melker Reform. Das Memoriale reformacionis ad Scotos – Edition und Kommentar, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige 130 (2019) 89–182.

Wie kaum eine andere Quelle hat das kurze Memoriale reformacionis ad Scotos das Bild der Zustände geprägt, welche im Wiener Schottenkloster vor dem Weggang der irischen Benediktiner im Jahr 1418 im Zuge der Melker Reform geherrscht haben sollen. Die dort erhobenen Anschuldigungen gegenüber den Iren, welche von Unvermögen, Fehlverhalten und Charakterschwächen sprechen, klingen bis heute nach. Der Text, welcher von einem unbekannten Mönch in den 1460er-Jahren verfasst wurde, enthält auch historische Notizen zum 12. und 15. Jahrhundert, nekrologische Notizen zum späteren Reformkonvent, Berichte über Visitationen im Kloster sowie Angaben zu Stiftern und Wohltätern. Monastisches Gedächtnis und monastische Realität fallen jedoch nicht immer zusammen, und so muss man das Werk mehr als ein Zeugnis für die Lage und die Befindlichkeit des Schottenklosters und der Melker Observanz zum Zeitpunkt der Abfassung lesen. Der vielseitige Text des Memoriale wird im Aufsatz in einer kritischen Edition vorgelegt und ausführlich kommentiert.

Im Übrigen freut es uns natürlich, dass – wie bereits im Vorjahr – eine Abbildung eines unserer Objekte prominent als Umschlagabbildung des Gesamtbandes der Zeitschrift verwendet wird.

Kórósi anyakönyv (1787-1856) restaurálása

Baranyai Református Egyházmegye Levéltára -

Örömmel tudatjuk a tisztelt érdeklődőkkel, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett és elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően 2019 augusztusában sikerült restauráltatnunk a levéltárunkban őrzött egyik értékes anyakönyvet: a kórósi református egyházközség 1787-1856-os vegyes anyakönyvét. A magas színvonalú szakmai megvalósításért Budapest Főváros Levéltára munkatársainak mondunk köszönetet.

www.nka.hu

 

 

 

Több mint százezer (!) e-kutatói belépés honlapunkon... (2019.10.18.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A felhasználói belépések összesített száma az elmúlt héten haladta meg a százezret honlapunk e-kutatás rendszerében. A kilenc éves szolgáltatás óriási forgalomnövekedést eredményezett levéltárunkban, a kutatások intenzitására jellemző, hogy a témaválasztások száma több mint 300 ezer volt ez idő alatt, a képmegtekintések száma pedig meghaladta a 18 milliót.
Az említett forgalom mintegy 3 ezer e-kutatói regisztrációhoz köthető, mindez átlagosan, naponta egy-egy új regisztrációt, 31 kutatási esetet, 108 kutatói témaválasztást és 6 ezer képmegtekintést jelentett számunkra, az érdeklődés lényegében folyamatosnak mondható. Szinte valamennyi e-kutatónk több alkalommal is regisztrált, a kutatható képállomány folyamatos bővülése miatt általában visszatértek hozzánk. Az egy kutatóra eső kutatási esetek (felhasználói belépések) száma így megközelítette a 100-at, a témaválasztásoké a 300-at, a képmegtekintéseké pedig a 20 ezret.
Ezúton is köszönjük e-kutatóink érdeklődését és támogatását, a szolgáltatás sikerére és a kutatói igényekre való tekintettel, a tartalom folyamatos fejlesztésére a jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk!

Hírek: 

Folytatódtak a helyszíni állományvédelmi munkák levéltárunkban (2019.10.18.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2019 nyarán, harmadik alkalommal gyűjtöttük össze a plébániák kéziratos köteteit, hogy az ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely munkatársai helyszíni állományvédelmi munkák keretében konzerválják, ill. javítsák a sérült dokumentumokat levéltárunkban. Az idén a Főegyházmegye Bajai Espereskerületének hét plébániáját látogattuk meg, és mintegy 120 kötetet válogattunk ki, főként anyakönyvek, ill. kisebb részt különféle protocollumok-jegyzőkönyvek, valamint historia domusok újultak meg a projekt eredményeként. Az érintett plébániák neve (és a kötetek száma) a következő volt: Baja-Belváros (17), Baja-Szent Antal (7), Baja-Szent István (18), Csátalja (21), Dávod (11), Hercegszántó (19) és Nagybaracska (23). A restaurátori szakmai beszámoló szövegét pdf formátumban elérhetővé/letölthetővé tesszük honlapunkon.
Az elmúlt években összesen több mint 20 plébániát (és több mint 400 kéziratos kötetet) érintett a levéltárunk által szervezett helyszíni állományvédelmi tevékenység a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében, a munkát a későbbiekben is folytatni szeretnénk.
Korábbi honlap-hírünk a témával kapcsolatban:
Kéziratos kötetek helyszíni állományvédelme plébániákon (2017.04.25.)

Hírek: 

Gépelt segédletekkel bővül az E-könyvtár (2019.10.17.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Az E-könyvtár menüben harmadikként azokat a gépelt levéltári segédleteket tesszük most közzé, amelyek a leggyakrabban kutatott vagy fontosnak ítélt sorozatokról állítottak össze 1950 és 1990 között. E segédletekből mindössze 2-2 példány készült és helyben voltak csak használhatók. Közzétételük révén bízunk abban, hogy kutatóink már előzetesen, érkezésük előtt is tájékozódhatnak a rendelkezésre álló iratokról.

Nemzetközi kutatás Pázmány Péter 1632-es római követségéről

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Nemzetközi kutatás Pázmány Péter 1632-es római követségéről Szerző Tusor Péter Kanász Viktor 2019. 10. 15., k - 15:12 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

2019. október 9-én került sor a Fraknói Kutatócsoport negyedik egyetemi műhelyszemináriumára. a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A professzionális történeti kutatás és egyetemi oktatás integrációját elmélyíteni kívánó, egyúttal a szélesebb érdeklődő közönség számára is nyilvános alkalmakon rendre egy-egy római tudományos részprojekt kerül lezárásra és bemutatásra. Ez alkalommal a regensburgi történész, Rotraud Becker és Tusor Péter közös kutatása, mely a 17. század legjelentősebb jelentős nemzetközi magyar diplomáciai szereplésére, Pázmány Péter római követjárását vizsgálta. Az eredményeket Tusor Péter foglalta össze az érdeklődő hallgatóság, egyetemi ifjúság számára. Az alábbiakban az előadás szerkesztett változata olvasható.

Külső link Nemzetközi kutatás Pázmány Péter 1632-es római követségéről Kulcsszavak könyvbemutató Pázmány Péter műhelyszeminárium újkor kora újkor

Római nemzetközi konferencia a Fraknói Kutatócsoport szervezésében

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Római nemzetközi konferencia a Fraknói Kutatócsoport szervezésében Szerző Kanász Viktor Kanász Viktor 2019. 10. 15., k - 15:07 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

Az egyes helyi egyházakat, nemzeti közösségeket képviselő római ágensek, azaz ügyvivők/képviselők 19–20. századi működésének keretei kevésbé feltártak, mint 16–18. századi kollégáik hasonló tevékenysége. Örvendetes módon azonban egyre több kutató foglalkozik e szerepkör tartalmának érdekes és számos kihívást jelentő feltárásával. A katolikus egyetemen működő Fraknói Kutatócsoport 2018 szeptemberében Budapesten, az MTA palotájában már nagyszabású tudományos ülést rendezett a témában, „The Agents of Foreign Communities and European-American States in Rome” (A külföldi közösségek és európai-amerikai államok római ágensei) címmel. Míg a tavalyi alkalommal a 15–18. századi ágensek tevékenységét vizsgálták az előadók, idén azonos címmel, csak éppen immár a 19–20. századot tárgyalva került sor olasz, osztrák és magyar előadókat felvonultató újabb nemzetközi konferenciára, ezúttal már az Örök Városban.

Külső link Római nemzetközi konferencia a Fraknói Kutatócsoport szervezésében Kulcsszavak konferencia XX. század

Az utolsó javítás... Bolvári Csabára emlékezünk (2019.10.15.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Szeptember végén, Szent Mihály napján sokakat ért váratlanul a hír, hogy Bolvári Csaba (1969-2019) egy balesetet követően, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Csaba szenvedélyes családkutató volt, aki nem csak kutató-társainak, hanem levéltárunknak is sokat segített. Kezdettől fogva figyelemmel követte e-kutatás szolgáltatásunkat, rendszeresen böngészte tartalmát, és jelezte nekünk az észrevett hibákat. A hiányzó felvételek pótlását, a hibás elnevezések-jelzetek javítását egyébként nem szoktuk hírül adni honlapunkon, ez esetben azonban, Csabára emlékezve kivételt teszünk, a mai napon ugyanis az ő utolsó javítási kéréseit teljesítettük (egy hiányzó felvételt pótoltunk Császártöltés egybekeltek 1864-es mappájában, és helyreállítottuk a felvételek sorrendjét Császártöltés egybekeltek 1877-es évfolyamában).
Bolvári Csaba rendszeres közreműködőnk volt rendezvényeink (Kutatók Éjszakája, családkutatók látogatásai) alkalmával, néhány nappal halála előtt, az utolsó telefonbeszélgetésben is segítségét ajánlotta, a soron következő programról érdeklődve. Temetése a múlt hétvégén, 2019. október 12-én volt, Császártöltésen. Szeretettel emlékezünk rá, nyugodjék békében!
Bolvári Csaba aktív tagja volt a Magyarországi Németek Családfakutató Egyesületének (AKuFF), az egyesület kiadványának (Hírmondó/Bote) következő számában várhatóan megemlékezés jelenik meg róla, melynek elérhetőségét igyekszünk majd hírünkhöz csatolni.

Hírek: 

Tömeges digitalizálás az egyházi levéltárakban - publikáció (2019.10.14.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár kiadásában, a közelmúltban jelent meg a 2018 őszén, Budapesten rendezett szakmai konferencia tanulmánykötete Hagyományok és kihívások VII. Országos Könyvtárszakmai Nap, 2018 címmel. A publikált előadások között szerepel Lakatos Andor levéltárvezető tanulmánya Tömeges digitalizálás az egyházi levéltárakban - megfigyelések, következtetések címmel. A szöveget pdf formátumban letölthetővé tesszük honlapunkon, és az Olvasósarokban is elhelyezzük.
A konferenciával kapcsolatos, korábbi hír honlapunkon: Tömeges levéltári digitalizálásról, az MFLSZ vándorgyűlésén (2018.09.14.)

Schulbibliothek in Wuppertal

Gymnasialbibliotheken und -archive -

Das Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal  hat eine über 400jährige wechselvolle Geschichte:  1592 bekam eine Schule in Elberfeld eine Lateinklasse. Im Zuge des 17. und 18. Jahrhunderts befördert in eine gymnasiale Anstalt „klassischen” Zuschnitts, wurde diese im 19. Jahrhundert preußisch und bekam eine Realschule angegliedert, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgelagert wurde. Nach der Zusammenlegung von Barmen und Elberfeld zur Stadt Wuppertal 1929 wurden auch die Gymnasien der beiden Orte zusammengelegt zum Barmer Gymnasium zu Elberfeld und 1936 nach einem ehemaligen Schüler benannt, dem Archäologen Wilhelm Dörpfeld.  Im Laufe ihrer langen Geschichte wechselte die Anstalt mehrmals ihre Gebäude, landete 1893 auf dem Johannisberg und verlor das Haus dort im Zweiten Weltkrieg.1

Wilhelm Dörpfeld-Gymnasium, Wuppertal, 2019 (Foto: Quelle + Lizenz)

Das hernach am selben Ort über der Wupper errichtete Schulgebäude wurde in den vergangenen Jahren generalsaniert und hat eine Schülerbibliothek von 4000 Einheiten, davon 3500 Bücher, eine historische Sammlung hat die Schule nicht mehr.2

***

Noch im 19. Jahrhundert hatte das Gymnasium jeweils Bibliotheken für Lehrer und für Schüler. Bestände von etwa zwölftausend Exemplaren wurden – wohl in den 1920er/1930er Jahren3 – abgegeben an die Stadtbibliothek. Ein in der Schule verbliebener Rest historischer Bestände gelangten 2017 als Depositum an die Bibliothek der Bergischen Universität Wuppertal – „rund 60 Bücher aus den Jahren 1495 bis 1903”, so die Universität.4

Das Gymnasium hatte im 19. Jahrhundert mehrfach, unter anderem auch als Beilage zum Schulprogramm, Kataloge der Buchbestände veröffentlicht. Der Opac der Stadtbibliothek Wuppertal zeigt keine Provenienzhinweise. Herkunftsangaben fehlten in den Zettelkatalogen und fehlen deshalb in der Regel in den digitalen Findemitteln der Bibliotheken weiterhin. Eine Veröffentlichung der in der Meldung der Universität 2017 erwähnten „Erstbibliografie“ von Wolfgang Motte, Pfr. a.D., gibt es noch nicht. Sofern die Universitätsbibliothek nicht mehr als ihre zwei angezeigten Exemplare (von 1663 und 1680) von De iure belli ac pacis des Hugo Grotius besitzt, fehlen dort ebenfalls noch die Provenienzhinweise.  Welche Inkunabel(n) 2017 aus der Schule an die Universität ging(en) – die Jahreszahl 1495 wird in der Universitätsmeldung erwähnt -, wäre doch auch interessant.5

***

Finde das Chamäleon! Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium (Foto: Quelle + Lizenz)

Das Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium hat ein Vivarium: die Schule hegt und pflegt unter anderem allerlei Schlangen, Lurche, Kröten, Frösche, wandelnde Blätter, Schrecken, Wüstenmäuse und Chamäleons. „NICHTS kann die Begegnung mit dem Lebendigen ersetzen!“ titelte die Schulleiterin auf der Homepage der Schule 2019.6 Nicht alles alte Gedruckte ist totes Holz.

Kataloge

Seitz, Friedrich: Katalog der Lehrerbibliothek des Gymnasiums zu Elberfeld. 2 Bde. Elberfeld 1895-96

Castendyck, Wilhelm: Katalog der Lehrerbibliothek des Städtischen Realgymnasiums zu Elberfeld. Elberfeld 1890 (Digitalisat)

Katalog der Lehrerbücherei des Gymnasiums mit Realgymnasium zu Elberfeld. 2 Bde. Elberfeld 1928

Zu den Katalogen der Schülerbibliotheken siehe Fabian-Handbuch.

Literatur

Happel, Hans-Gerd: Stadtbibliothek (Wuppertal) Dort insbesondere die Abschnitte 1.6, 2.2, 2.29-34; 2.35:Archiv (Stand: Februar 1991). In: Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland, Österreich und Europa. Hrsg. von Bernhard Fabian. Digitalisiert von Günter Kükenshöner. Hildesheim: Olms Neue Medien 2003. (online)

Siehe auch

bei bibliotheca.gym: Liste der ausgelagerten Gymnasialbibliotheken

Beitragsbild

Gymnasium Elberfeld vor 1904 (Quelle); zerstört 1943

Anmerkungen Diesen Artikel zitieren: Felicitas Noeske, "Schulbibliothek in Wuppertal," in bibliotheca.gym, 09/10/2019, https://histgymbib.hypotheses.org/7614.
  1. Die Homepage des Wilhelm- Dörpfeld-Gymnasiums folgt in ihrer Darstellung zur Geschichte der Schule der deutschsprachigen Wikipedia.
  2. Angaben laut Abschnitt Entwicklung im Wikipedia-Artikel über das Gymnasium; zur Bibliothek siehe auch Homepage.
  3. Fabian Handbuch 1.6 nennt kein Datum, aber die Platzierung des Abschnitts lässt auf eine Übernahme kurz vor oder nach der Zusammenlegung mit dem Gymnasium Barmen annehmen, inwieweit auch Barmer Bestände der älteren dortigen Anstalt nach Elberfeld wanderten, ist unklar. Der letzte Katalog stammt von 1928.
  4. Bergische Universität Wuppertal erforscht alte Schulbibliothek des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums. Bergische Universität Wuppertal, Medieninformation am 13. Dezember 2017
  5. Der Katalog der Lehrerbücherei des Gymnasiums mit Realgymnasium zu Elberfeld in 2 Bänden, Elberfeld 1928, kann hier Auskunft geben. Dem Gesamtkatalog der Wiegendrucke wurde die Inkunabel angezeigt: Diomedes, Ars grammatica etc. Venedig, Theodorus de Ragazonibus, 12.VI.1495. 2°;  GW 08404; s.a. im GW unter Beständen von Wuppertal die Anmerkung: „Gy — Wilhelm–Dörpfeld–Gymnasium; in Wuppertal UB: Der Bestand ist in der Datenbank vollständig erfasst. Der Bestand von 1 Ausgabe[n] ist vollständig erfasst: 08404.”
  6. Claudia Schweizer-Motte: NICHTS kann die Begegnung mit dem Lebendigen ersetzen! Das Vivarium am WDG. Homepage der Schule 2019

Vitrinen abzugeben

Referat für die Kulturgüter der Orden in Österreich -

Massive Vitrinen für Ausstellungen, Präsentationen, etc. sind gegen Selbstabholung aus dem Minoritenkloster Wien, Alser Str. 17, abzugeben. Es handelt sich um 7 Stück. Eine Vitrine hat die Abmessungen von 200 x 220 x 82 cm (H x B x T).

Bei Interesse bzw. Fragen wenden Sie sich bitte an: Stefan Dorninger, Tel.: 0676/5559795; Mail: archiv-wien@minoriten.at

Kategorien: Schwarzes Brett

A kalocsa-bácsi főegyházmegye káptalanjainak középkori archontológiája c. könyv megjelenése (2019.10.07.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványsorozatának 15. köteteként, levéltárunk kiadásában jelent meg C. Tóth Norbert: A kalocsa-bácsi főegyházmegye káptalanjainak középkori archontológiája című munkája. A hiánypótló könyv elsőként összegzi a középkori főegyházmegyében működő székes- és társaskáptalanok létszám-adatait, ismertetve az egyes testületeket alkotó személyek neveit és tisztségviselésük időszakát. 1526-ban, a török hódítás következtében valamennyi káptalan (a bácsi és kalocsai székeskáptalanok, valamint a háji és titeli társaskáptalan is) beszüntette működését, az életben maradt kanonokok az ország védettebb vidékére menekültek. Az archontológiában szereplő névsorok összeállítása az egyes káptalanok hiteleshelyi kiadványai, valamint a viszgált időszak kiadott forrásait tartalmazó oklevéltárak alapján történt, néhány korábbi szerző (Érdújhelyi Menyhért, Winkler Pál és Udvardy József) munkáinak felhasználásával, és adataik ellenőrzésével. Bízunk benne, hogy az egybegyűlt, tekintélyes névanyag ösztönözni fogja a további középkori kutatásokat. A könyv ismertetéseként egy pdf-kivonatot teszünk elérhetővé honlapunkon.

Hírek: 

Bukovinai székely telepes lelkészségek e-kutatása (2019.10.07.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Matricula-Historia-online szolgáltatásunk részeként elérhetővé váltak e-kutatóink számára a levéltárunkban őrzött bukovinai székely telepes lelkészségek (Andrásfalva, Hadikfalva, Hadiknépe, Hadikújfalu, Istensegíts) anyakönyvei, a tartalom a "székely telepes lelkészségek" gyűjtőnév alatt található a települések sorrendjében. A feltöltött anyag mintegy kétezer digitális képfelvételből áll, részletezése a következő (Kereszteltek=K, Egybekeltek=E, Meghaltak=M, Index-mutató=I):
Andrásfalva (E 1790-1944, K 1793-1920, M 1831-1944, IE 1790-1910, IK 1856-1920, IM 1831-1940, Status animarum 1907)
Hadikfalva (E 1941-1944, M 1941-1944, anyakönyvi másodpéldányok)
Hadiknépe (E 1942-1943, M 1942-1943, anyakönyvi másodpéldányok)
Hadikújfalu (E 1941-1943, M 1941-1943, anyakönyvi másodpéldányok)
Istensegíts (E 1941-1943, M 1941-1943, anyakönyvi másodpéldányok)

Hadikfalva (1790-1925), Istensegíts (1782-1925) és Józseffalva (1836-1925) korábbi, eredeti anyakönyvei a Pécsi Egyházmegyei Levéltár e-kutatás szolgáltatásának részeként kutathatók, az elérhető tartalmakról további információk találhatók az intézmény honlapján.

A székely telepek múltjával kapcsolatban kutatóink figyelmébe ajánljuk Merk Zsuzsa írását: A Katolikus Egyház és a bukovinai székely telepítés a Délvidéken (1941-1944) címmel, mely a Cumania 14. kötetében jelent meg Kecskeméten, 1997-ben (41-64.o.)

Hírek: 

Zeitschriftendublette abzugeben

Referat für die Kulturgüter der Orden in Österreich -

Ein vollständiger und bis zum Jahr 2000 gebundener Satz der „Zeitschrift für Aszese und Mystik“/seit 1947 u.d.T. „Geist und Leben“.
Bereits in (3) Umzugskartons verpackt. Gratis abzugeben. Selbstabholung (am Dr. Ignaz Seipel-Platz 1, 10110 Wien) erwünscht.

Kontakt: Provinzarchiv, Dr. Martina Lehner, archiv.at@jesuiten.org

Kategorien: Schwarzes Brett

OrdensarchivarInnen absolvieren 13. Grundkurs des VÖA

Referat für die Kulturgüter der Orden in Österreich -

Von 23.-27. September 2019 fand zum 13. Mal der Grundkurs des Verbandes österreichischer Archivarinnen und Archivare (VÖA) für Beschäftigte in Archiven statt. Er dient der Qualifizierung all jener, die ein Archiv verantwortlich betreuen oder in einem Archiv mitarbeiten, jedoch über keine Fachausbildung verfügen. Auch diesmal waren wieder mehrere MitarbeiterInnen aus verschiedenen Ordensarchiven vertreten, die den Kurs nach fünf intensiven Tagen erfolgreich absolvierten. Sie konnten am 27.

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára