Hírolvasó

Levéltárunk fondjegyzéke elérhető a „Magyarországi egyházi levéltárak közös levéltári segédletében”

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

 

2015-ben a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) az NKA támogatásával létrehozott egy szolgáltatást, amely az együttműködő egyházi levéltárak segédleteit elérhetővé és közösen kereshetővé tette. Addig ugyanis a magyarországi egyházi levéltárak alig rendelkeztek internetes hálózaton keresztül kereshető nyilvános katalógusokkal. A Magyarországi egyházi levéltárak közös segédlete mint adatbázis az Arca nevet kapta, amely az archivum (levéltár) és catalogus (jegyzék) szavak rövidítéséből tevődik össze, egyben Noé bárkájának latin nevére utal, amelyet a régi tudományosságban gyakran használtak tudományos gyűjtemények megnevezésére. Működését az Access to Memory (AtoM) ingyenes, nyílt forráskódú szoftver mindenkori legfrissebb verziója biztosítja, kialakításában a legnagyobb érdem Koltai Andrásé, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának igazgatójáé, aki egyben az Egyesület elnöke.

Az adatbázist a MELTE üzemelteti, de a feltöltött adatokat az érintett egyházi levéltárak szolgáltatják. Az Arca honlapján található tartalmak az adott levéltáraknak, illetve – önálló jogi személyiség hiányában – a levéltárak fenntartóinak szellemi tulajdonai, így jogszerű eredetükért és valódiságukért is ezek az intézmények felelősek. Az oldalon elérhető segédletek (levéltárak) száma, valamint azok mélysége lépésről lépésre bővül – a legutóbbi bővítési fázis során a jezsuita levéltár főbb adatai is elérhetővé váltak.

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára még Mihalik Béla igazgató munkájának és Koltai Andrással való együttműködésének eredményeként csatlakozott az Arca által lefedett levéltárak sorához. Alapvető fondjegyzéke 2020 áprilisának közepén került feltöltésre. Ez együtt járt a levéltár szerkezetének átalakításával is, vagyis a korábbi segédleteink – beleértve a honlapunkon található, hamarosan javításra kerülő táblázatos változatot – már nem az aktuális levéltári felépítést és jelzeteket tükrözik. A kutatóinkat ezúton is kérjük, hogy ezt követően az Arca alapján tanulmányozzák az anyagunkat, megjelenés előtt álló és jövőbeni írásaikban pedig lehetőleg már az új beosztás alapján tüntessék fel a jelzeteket.

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára aktuális fondjegyzéke ITT érhető el. Az oldal bal szélén a levéltári struktúrában, ágrajz mentén böngészhetünk, míg a felső sávban található keresőmező (vagy a mellette lenyitható haladó keresés) segítségével az adatbázisból egy-egy keresőkifejezés révén hívhatók le az adatok. A teljes adatbázisban az egyes levéltárak, levéltári leírások, iratképzők, funkciók, témák, helyek és feltöltött digitális objektumok szerint lehetséges a keresés és a böngészés (a bal felső sarokban). Az AtoM teljes felhasználási útmutatója angol nyelven ezen a linken olvasható.

Ina Serif: Chronik Jakob Twingers von Königshofen

Archiv des Schottenstifts -

Eine eben erschienene Monographie beschäftigt sich mit der um 1400 entstandenen deutschsprachigen Chronik des Straßburger Kanonikers Jakob Twinger von Königshofen, die in über 125 Handschriften überliefert ist:

Ina Serif, Geschichte aus der Stadt. Überlieferung und Aneignungsformen der deutschen Chronik Jakob Twingers von Königshofen (Kulturtopographie des alemannischen Raums 11, Berlin–Boston 2020).

Bei einem Großteil der bekannten Textzeugen handelt es sich nicht um bloße Abschriften, sondern um Exzerpte oder fortgesetzte Bearbeitungen. Zu diesen zählt auch die Historienbibel Cod. 263 (Hübl 205) des Schottenstifts, die in Serifs Buch nicht nur behandelt wird, sondern auch mit einer Abbildung vertreten ist. Die Autorin analysiert in ihrer Studie die unterschiedlichen Aneignungsformen der Chronik sowohl in historischen, politischen bzw. sozialen Zusammenhängen als auch im kodikologischen Kontext.

Levéltárunk fondjegyzéke elérhető a „Magyarországi egyházi levéltárak közös levéltári segédletében”

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

 

2015-ben a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) az NKA támogatásával létrehozott egy szolgáltatást, amely az együttműködő egyházi levéltárak segédleteit elérhetővé és közösen kereshetővé tette. Addig ugyanis a magyarországi egyházi levéltárak alig rendelkeztek internetes hálózaton keresztül kereshető nyilvános katalógusokkal. A Magyarországi egyházi levéltárak közös segédlete mint adatbázis az Arca nevet kapta, amely az archivum (levéltár) és catalogus (jegyzék) szavak rövidítéséből tevődik össze, egyben Noé bárkájának latin nevére utal, amelyet a régi tudományosságban gyakran használtak tudományos gyűjtemények megnevezésére. Működését az Access to Memory (AtoM) ingyenes, nyílt forráskódú szoftver mindenkori legfrissebb verziója biztosítja, kialakításában a legnagyobb érdem Koltai Andrásé, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának igazgatójáé, aki egyben az Egyesület elnöke.

Az adatbázist a MELTE üzemelteti, de a feltöltött adatokat az érintett egyházi levéltárak szolgáltatják. Az Arca honlapján található tartalmak az adott levéltáraknak, illetve – önálló jogi személyiség hiányában – a levéltárak fenntartóinak szellemi tulajdonai, így jogszerű eredetükért és valódiságukért is ezek az intézmények felelősek. Az oldalon elérhető segédletek (levéltárak) száma, valamint azok mélysége lépésről lépésre bővül – a legutóbbi bővítési fázis során a jezsuita levéltár főbb adatai is elérhetővé váltak.

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára még Mihalik Béla igazgató munkájának és Koltai Andrással való együttműködésének eredményeként csatlakozott az Arca által lefedett levéltárak sorához. Alapvető fondjegyzéke 2020 áprilisának közepén került feltöltésre. Ez együtt járt a levéltár szerkezetének átalakításával is, vagyis a korábbi segédleteink – beleértve a honlapunkon található, hamarosan javításra kerülő táblázatos változatot – már nem az aktuális levéltári felépítést és jelzeteket tükrözik. A kutatóinkat ezúton is kérjük, hogy ezt követően az Arca alapján tanulmányozzák az anyagunkat, megjelenés előtt álló és jövőbeni írásaikban pedig lehetőleg már az új beosztás alapján tüntessék fel a jelzeteket.

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára aktuális fondjegyzéke ITT érhető el. Az oldal bal szélén a levéltári struktúrában, ágrajz mentén böngészhetünk, míg a felső sávban található keresőmező (vagy a mellette lenyitható haladó keresés) segítségével az adatbázisból egy-egy keresőkifejezés révén hívhatók le az adatok. A teljes adatbázisban az egyes levéltárak, levéltári leírások, iratképzők, funkciók, témák, helyek és feltöltött digitális objektumok szerint lehetséges a keresés és a böngészés (a bal felső sarokban). Az AtoM teljes felhasználási útmutatója angol nyelven ezen a linken olvasható.

2020. május – Segély kérése a napkori Szent Mihály főangyal templom építésének befejezésére, melynek falai és zsindelyes teteje már áll 1860 májusában

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

Nagy tekintetű Cs[ászári és] K[irályi] Megyei Hatóság!

Folyó évi május hó 4-ről 2020. szám alatt költ leirat nyomán a Napkori G[örög] Kat[olikus] híveknek elkezdett templomjuk építéséhez kért segedelem iránti folyamodványuk a N[agy] tek[intetű] Cs[ászári és] K[irályi] Megyei Hatósághoz ezennel hivatalos tisztelettel felterjesztetik, oly alázatos vélemény kíséretében – miképp e hivatal a folyamodókat az igényelt segedelmezésre méltóknak találja, s kérelmüket a magas kormány pártfogásába ajánlani bátorkodik. Mert mint a helyszínen teljesített s ide [—] alatt mellékelt vizsgálatból kitűnik, a folyamodványnak abbeli kitétele, hogy az egyháznak mint ilyennek semmi vagyona nincsen, kétségen kívül áll – a hívek száma az 1857ik évi népösszeírás szerint 516, kik átaljában mind szegények –, mert csak két családfő bír fél-fél úrbéres telekkel, van ezeken kívül 74 házas és 4 házatlan zsellér, a többi szolga. A folyamodványnak abbéli kitétele, hogy csak 400ra megy jelenleg a g[örög]kat[olikus] hívek száma Napkoron, az igazságtól nem messze tér el, mert a helybeli lakosok családtagjai többnyire szolgálattal keresik élelmüket, s így a helységből eltávoznak. A nép eszerint a legjobb akarat mellett sem képes a már megkezdett építkezést folytatni, mely hogy addig annyira halad, csak a nép rendkívüli buzgalmának és áldozatkészségének tulajdonítható, mint a helyszíni vizsgálat tanúsítja: a megyei építészeti hivatal által jóváhagyott terv alapján épült templom falai – a torony kivételével, melynek építéséhez nem is fogtak – már fennállanak, és zsindelyfedéllel vannak ellátva. A belső szerkezet és egyéb munkálat a múlt évi ősztől kezdve félbe van, melynek mielőbbi felépítése – tekintetbe véve azt, hogy a régi templom vályogból épült, alacsony, kisszerű épület a napokban volt zivatar alkalmával is külsőleg tetemesen megrongáltatott – egészségi szempontból is kívánatosnak látszik.

Cs[ászári és] K[irályi] Szolgabírói Hivatal

Nagykálló, május 16 án, 1860.[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára II–23–a. 1 doboz; 1 csomó]

II. János Pál pápa és a közép-kelet-európai rendszerváltozások

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

II. János Pál pápa és a közép-kelet-európai rendszerváltozások Szerző Tóth Krisztina Kanász Viktor 2020. 05. 01., p - 10:31 Hely Barankovics Alapítvány Indexkép Leírás

II. János Pál pápa mindenki pápája volt, 2005. április 8-ai temetési szertartásán a hívek egy része azonnali szenttéavatását kérte: „santo subito” zengett a Szent Péter téren. Karizmatikus, méltóságot sugározó volt egész személyisége. Nagy meglepetés volt a világnak, amikor annyi olasz származású pápa után, 1978-ban a Keleti Blokkból, Lengyelországból őt választották Szent Péter trónusára.

Külső link II. János Pál pápa és a közép-kelet-európai rendszerváltozások Kulcsszavak XX. század egyházüldözés

Nyelvújítási kvíz Hanák János állatnevei alapján

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

Izgalmas nyelvújítási kvízt állítottunk össze Hanák János piarista szerzetes 19. század közepén kitalált, igen kreatív és humoros, magyaros állatnevei alapján. Kitaláljátok, hogy mi lehet a cicabó, a gór ugrány, a hátrahorg vagy a foltos nyakorjány? A játékot 5-99 éves korig mindenkinek ajánljuk, de vigyázat, nem olyan egyszerű! Kivéve azoknak, akik pontosan emlékeznek mindenre a jubileumi kiállításból, mert ott kicsit más köntösben már szerepelt.

Szerzetes állatok I.

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

Természetesen állatok sem egykor, sem ma nem léphetnek be egyik szerzetesrendbe se. Sok vadon élő állat kapott azonban olyan nevet, amely szerzetesekre utal, főként azért mert kinézetük egy-egy szerzetesrend jellegzetes öltözetére emlékeztet.

Barátfóka
 • magyar: foca, tengeri borjú (inkább borjúfóka, Miskolczi 1702, 542), fehérhasú fóka (Vajda 1841, 174; Hanák 1846, 89), adriai fóka (Matisz 1900, 421), fehérhasú barátfóka (Brehm 1901-1907, II, 338), mediterrán barátfóka
 • latin: Phoca monachus (Hermann 1779), Phoca albiventer (Boddaert 1784), Monachus monachus (Fleming 1822), Monachus mediterraneus (Nilson 1837)
 • német: Mittelmeer-Mönchsrobbe
 • angol: mediterranean monk seal
 • horvát: morski medvjed, morska medvjedica, morski frater (Matisz 1900, 421)

A Földközi-tenger és az Atlanti-óceán észak-afrikai (valamint egykor a Fekete-tenger) part menti vizeiben élő, 2 méternél hosszabbra megnövő, csapatokban élő fókafaj, amely halakat és puhatestűeket eszik. Színük szürkésbarna, a hímek sötétebbek. Korábbi vadászatuk és a nyugodt partszakaszok eltűnése miatt a világ egyik legveszélyeztetettebb emlősfaja.

Görög neve fokia (φώκια) volt, amely átkerült a latinba (phoca) és más nyelvekbe is. A Földközi-tenger nyugati részein azonban nem volt külön nevük, hanem „tengeri borjúnak” (vitulus marinus), „tengeri medvének”, „tengeri kutyának”, nevezték őket, sőt Dalmáciában – nyilván a ferences habitushoz hasonló színűk miatt – a „tengeri barát” (monaco marino, morski frater) is használatban volt.

Linné rendszerében a phoca egy nemzetség neve lett, amelybe csak az általa ismert északi medvefókát (ursina), antarktiszi elefántfókát (leonina), az Északi-tengerben élő borjúfókát (vitulina) és a rozmárt sorolta, az igazi, mediterrán barátfókát azonban nem ismerte. Ezért nevét első tudományos leírója, Johann Hermann adta, aki 1778-ban Strassburgban, egy velencei mutatványos csoportnál találkozott egy példánnyal, amelyet a Kvarner-öbölben ejtettek fogságba. Mivel úgy hallotta, hogy ezt a fajt Marseille környékén „barátnak” (le moine) is nevezik, a Phoca monachus (Münch-Robbe) nevet ajánlotta. Ezt látszott megerősíteni az általa megfigyelt fókának az a szokása, hogy kimászott medencéje szélére, és ott

„teljesen széttárta elülső lábait az oldaldeszkán, így bámulta a látogatókat, és viszont félelem nélkül hagyta, hogy mutassák, nézzék és meg is érintsék. Ebben a helyzetben hátulról hasonlónak látszott egy fekete baráthoz, amint sima, kerek feje egy csuklyával fedett emberfejhez, vállai a rövid, kiterjesztett lábakkal pedig a skapuláré alól kétfelé kibukkanó könyökhajlatnak mutatkoztak, amelyről egy hosszú, hajtás nélküli fekete csuklya függött alá.”

legte seine Vorderfüße ganz breit ausgestreckt über das Seitenbrett, begaffte die Zuschauer, und ließ sich hinwieder ohne einige Furcht zu zeigen, besehen und betasten. In dieser Stellung sah es von hinten einem schwarzen Mönch nicht unähnlich, indem sein glatter, runder Kopf einen in eine Capuze gehüllten Menschenkopf, und seine Schultern mit der kurzen, ausgestreckten Füßen zween unter einem Skapulier hervorragende Ellenbogen vorstellen, von dem sich eine lange, ungefaltete, schwarze Kutte herabsenkt” (Hermann 1779, 490).

A fókafajok további kutatása során a barátfóka egy egész nemzetségnek (Monachus) adott nevet (Fleming 1822, 187), amelybe két további faj tartozott: a karibi (tropicalis, a 20. század elején kihalt) és a hawaii barátfóka (schauinslandi). Az újabb genetikai vizsgálatok 2014-ben a karibi és hawaii fajokat külön nemzetségbe (Neomonachus) sorolták.

Barátkeselyű
 • magyar: torkos madár (vultur, Murmelius 1533, n° 118), barna keselyű (vultur cinereus, Vajda 1841, 331; Hanák 1846, 194), barna vagy barát keselyű (Kuhn 1881, 39), barátkeselyű, csuklyás keselyű, barna keselyű, kéknyakú keselyű, galléros sas (Chernel 1899; Herman 1901, Brehm 1901-1907, VI, 498)
 • latin: Vultur monachus (Linnaeus, 1766), Aegypius monachus (Savigny 1809)
 • német: Mönchsgeier, Kuttengeier
 • angol: cinereous vulture, monk vulture

Közép-Ázsiában és Európa délebbi területein, mindenütt elterjedt nagyméretű dögevő madár, amelynek kiterjesztett szárnyai 2,5 méternél hosszabbak lehetnek. Miután Európa országaiban járványügyi okokból bevezették az elhullott háziállatok temetését, már csak kevés helyen fordul elő, Magyarországra pedig alig téved. A monasztikus szerzetesekre utaló latin tudományos nevét, amelyet más nyelvek is átvettek, sötét (feketésbarna) tollazatáról és főleg csupasz, kékesszürke nyakát övező különleges tollgallérjáról kapta, amely a szerzetesek hátrahajtott csuklyájára emlékeztet.

„A madár kopasz feje, a két oldalán levő rövid tollaival, a vállon elhelyezett nagy gallér közepett, a francziskánus barátokra emlékeztet” (Lovassy 1887, 285).

Barátposzáta (John James Audobon, 1806 előtt, Museum d’Histoire naturelle de La Rochelle)

Barátposzáta
 • magyar: barátka (Grossinger, 1794; Földi 1801, 173; Rácz 2012), barátka zenér, barátka (Vajda 1841, 415; Hanák 1846, 230), barátka, papfülemüle (Herman 1901), barátka poszáta, barátfülemile, papfülemile, fekete folt (Chernel 1899, 712; Brehm 1901-1907, IV, 102)
 • latin: Motacilla atricapilla (Linnaeus 1758), Sylvia atricapilla (Scopoli, 1769)
 • német: Mönch, Klosterwenzel (Földi 1801), Mönchgrasmücke, Schwarzkopf, Mohrenkopf (Rácz 2012),
 • eurasian blackcap

Kicsi, barnásszürke énekesmadár, amely az erdők és bokros ligetek, kertek lakója. Közép- és kelet-európai fészkelő állománya télen a Földközi-tenger vidékére vándorol. Szemvonala fölött fejteteje a tojóknál barna, a hímeknél pedig fekete, amely a klerikusok karima nélküli pileólusára (cappa, subbiretum) emlékeztet. Neve minden nyelvben erre a fekete vagy papi, szerzetesi sapkára utal.

„A Kanári-szigetség fővárosában [Las Palmas] – beszéli Bolle – még emlékeznek egy barátka poszátára, mely egy hajdani apáca birtokában volt, aki a még fiókmadárnak eledelt nyútjtva naponként »Mi nino chiceritio« (Legkedvesebb kis gyermekem) szavakat ismételgette, miket a madárka csakhamar könnyen eltanult, s hangosan, csengően mondogatott. A nép magánkívül volt, csodálatos jelenséget látva a beszélő madárban.” (Brehm 1901-1907, IV, 104)

Barátcinege (John James Audobon, 1806 előtt, Museum d’Histoire naturelle de La Rochelle)

Barátcinege
 • magyar: barát-tzinege (Grossinger, 1794; Rácz 2012), barát-cinke (Fábián 1799, 386), mocsári cinke (Vajda 1841, 434; Hanák 1846, 235), barátcinege, feketefejű, barátfejű, papfejű, hamvas cinege (Chernel 1899, 676; Brehm 1901-1907, IV, 1821)
 • latin: Parus palustris (Linnaeus 1758), Poecile palustris (Kaup 1829)
 • német: Sumpfmeise, Nonnenmeise
 • angol: marsh tit
 • francia: mésange nonette

Európai állandó énekesmadár, amely Magyarország erdős hegy- és dombvidékein él. A feketesapkás és feketeállú, fehér arcfoltos európai cinegefajok között sem színeivel, sem bóbitájával nem tűnik ki, egyszerű szürkésbarna tollazata van. Ezért és – a barátposzátához hasonlóan – papi pileólusra emlékeztető sapkájára utalva kapta magyar nevét. Más nyelveken neve onnét származik, hogy mocsári erdőkben is előfordul, bár egyébként a sűrűbb, öregebb lombos erdőket kedveli. (Ugyanakkor latinul és más nyelveken a „feketesapkás” nevet egy másik hasonló faj, a kanadai cinege, Poecile atricapillus, black-capped chickadee viseli.)

Barátréce
 • magyar: közönséges ingaruca (Vajda 1841, 637), hamvas ruca, rőtfejű ruca (Hanák 1846, 319), barátéce, vörös barátréce, vörös réce, hamvas réce, nagyobb cigány kacsa, bunkófejű kacsa, török kacsa (Chernel 1899, 95; Brehm 1901-1907, VI, 717)
 • latin: Anas ferina (Linnaeus, 1758), Aythya ferina (F. Boie, 1822)
 • német: Tafelente
 • angol: common pochard

Az európai tavakban élő récefaj, amely télen a Földközi-tenger vidékére vándorol. A gácsér feje és nyaka gesztenyebarna vagy vörösbarna, hátoldala szürke, melle és farka feketés, a tojó elülső része barna, háta szürkésbarna, és mindkettőjük csőre szürkésbarna. A színes európai récék között a visszafogottabb színűek közé tartozik, továbbá a gácsér rozsdabarna feje a ferencesek csuklyájára emlékeztet, ezért kapta magyar nevét. Latinul és más nyelveken neve ízletes húsára utal.

Folytatjuk még az apácalúddal, kapucinus majommal és társaikkal…

Rövidítések
 • Boddaert 1783 = Boddaert, Pieter, Table des planches enluminéez d’histoire naturelle de M. D’Aubenton: avec les denominations de M.M. de Buffon, Brisson, Edwards, Linnaeus et Latham, Utracht, 1783.
 • Boddaert 1784 = Boddaert, Pieter, Elenchus animalium, I: sistens quadrupedia huc usque nota, eorumque varietates, Rotterodami, 1784.
 • Brehm 1901-1907 = Brehm Alfréd, Az állatok világa, I-X, szerk. Méhely Lajos, Budapest, 1901-1907.
 • Chernel 1899 = Chernel István. Magyarország madarai különös tekintettel gazdasági jelentőségökre, Budapest. 1899.
 • Erxleben 1777 = Erxleben, Johann Christian Polycarp, Sytema Regni Animalis, Classis I: Mammalia, Lipsiae, 1777.
 • Fábián 1799 = Fábián József, Természeti historia a’ gyermekeknek. Veszprém, 1799.
 • Fleming 1822 = Fleming, John. The Philosophy of Zoology; or a General View of the Structure, Functions, and Classification of Animals, Edinburgh, 1822.
 • Földi 1801 = Földi János, Természeti história a’ Linne Systémája szerént, I: Az állatok országa, Pozsony, 1801.
 • Grossinger 1794 = Grossinger, Joannes Bapt., Universa historia phyisica Regni Hungariae, Posonii, 1794
 • Hanák 1846 = Hanák János SchP, Természetrajz vagyis Az állat-növény- és ásványországnak természethű rajzokkal ellátott rendszeres leírása magán és nyilvános oktatásra, [I: Emlősök és madarak], Pest, 1846.
 • Herman 1901 = Herman Ottó, A madarak hasznáról és káráról, Budapest, 1901.
 • Hermann 1779 = Hermann, Johann, Beschreibung der Münchs-Robbe, in Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde 1779, 456-502.
 • Kuhn 1881 = Kuhn Lajos, Délmagyarország madárvilága, in Természettudományi Füzetek 1881, 37-42.
 • Linnaeus 1758 = Linné, Carl von, Systema naturae per regna tria naturae, ed. 10, Holmiae, 1758-1759.
 • Linnaeus 1766 = Linné, Carl von, Systema naturae per regna tria naturae, ed. 12, Holmiae, 1766-1768.
 • Lovassy 1887 = Lovassy Sándor, Ragadozó madaraink magyar elnevezései, Természettudományi Közlöny 1887, 283-290, 327-335
 • Miskolczi 1702 = Franzius, Wolfgang–Miskolczi Gáspár, Egy jeles vad-kert, avagy az oktalan állatoknak … tellyes historiaja, Lőcse, 1702 (RMK I 1658).
 • Murmelius 1533 = Murmelius, Joannes, Lexicon … in quo Latina rerum vocabula in suas digesta classes cum Germanica et Hungarica interpraetatione… Cracoviae, 1533 (RMNy 14) – Kiad. Szamota István, A Murmelius-féle latin-magyar szójegyzék 1533-ból, Budapest, 1895 (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből XVI/7).
 • Rácz 2012 = Rácz János, Állatnevek enciklopédiája: a gerincesek elnevezéseinek eredete, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája, Budapest, 2012.
 • Vajda 1841 = Cuvier, Georges–Vajda Péter, Az állat-ország fölosztva alkotása szerint : alapul szolgálandó az állatok természetleirásához s bevezetésul az összehasonlitó bonctanhoz, I, Buda, 1841.

Die Ephrussis am Schottengymnasium

Archiv des Schottenstifts -

In unmittelbarer Nachbarschaft des Schottenstifts, an der Ecke Universitätsring/Schottengasse, liegt das markante Palais Ephrussi, ein 1872/1873 vom Architekten Theophil von Hansen für den jüdischen Bankier Ignaz von Ephrussi erbautes Ringstraßenpalais. Einem breiteren Publikum bekanntgeworden ist das Schicksal der Ephrussis und ihres Palais durch die vor einigen Jahren erschienene Familiengeschichte The Hare with Amber Eyes des britischen Keramikers Edmund de Waal.1 Das Jüdische Museum Wien, dem die Familie de Waal 2018 das Familienarchiv der Ephrussis geschenkt hat, widmete sich vor kurzem mit der Ausstellung Die Ephrussis. Eine Zeitreise der wechselvollen Geschichte dieser Dynastie zwischen Russland, Österreich, Frankreich, Großbritannien, Japan und zahlreichen anderen Ländern.2 Darin wurde der wirtschaftliche und gesellschaftliche Werdegang einer europäisch-jüdischen Familie nachgezeichnet, deren Nachfahren heute durch Flucht und Vertreibung während der Zeit des Nationalsozialismus in der ganzen Welt verstreut leben. Dieser Beitrag möge als eine kleine Fußnote zu de Waals beeindruckendem Buch und der Ausstellung im Jüdischen Museum verstanden werden.

Als Söhne eines Getreidehändlers aus Odessa am Schwarzen Meer kommend, gründeten die Brüder Leon und Ignaz Ephrussi 1857 das Bankhaus Ephrussi & Co. in Wien. 1871 errichtete Leon in Paris eine Filiale der Bank, wodurch zwei Familienzweige begründet wurden, die schon bald mit den bedeutendsten und reichsten jüdischen Dynastien Europas verschwägert waren. Ignaz wurde 1871 von Kaiser Franz Josef in den erblichen Ritterstand erhoben und ließ kurz darauf an prominenter Stelle der neu angelegten Ringstraße, gegenüber von Votivkirche und Universität, sein Familienpalais erbauen. Als er 1899 verstarb, beerbte ihn sein jüngerer Sohn Viktor, der mit seiner Frau Emmy Schey von Koromla vier Kinder hatte: Elisabeth, Gisela, Ignaz (genannt Iggie) und Rudolf. 1911 nahmen Viktor und seine Kinder anstelle der russischen die österreichische Staatsbürgerschaft an. Der Erste Weltkrieg, in dem sich die Wiener Ephrussis demonstrativ österreichisch-patriotisch positionierten, hatte beträchtliche wirtschaftliche Folgen für die Familie, ihren sozialen Status konnten sie jedoch in die Zwischenkriegszeit hinein bewahren. Allerdings sah sie sich nun zusehends mit dem immer stärker werdenden Antisemitismus konfrontiert. Kurz nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im Jahr 1938 wurde das Vermögen der Familie arisiert. Viktor und Emmy gelang zwar die Ausreise, Emmy verstarb jedoch auf der Flucht in der Tschechoslowakei. Viktor lebte bis zu seinem Tod 1945 in Großbritannien bei Elisabeth und ihrem niederländischen Ehemann Hendrik de Waal. Auch die anderen Kinder hatten bereits in der Zeit davor Österreich verlassen: Gisela nach Spanien (bald darauf nach Mexiko), Ignaz und Rudolf in die USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es der Familie Ephrussi zwar mit viel Aufwand, ihre Restitutionsansprüche geltend zu machen und einen Großteil ihres Vermögens zurückzuerhalten, doch war selbst dies, wie in den meisten solchen Fällen, noch mit Hindernissen und Einschränkungen verbunden. Das Palais am Ring konnte etwa nur zu einem sehr geringen Preis verkauft werden. Dauerhaft kehrten die Ephrussis nicht mehr nach Wien zurück, die Erinnerung an sie in der Stadt verblasste für gut 65 Jahre bis zum Erscheinen von Edmund de Waals Buch.

Auch das Schottenstift hat einen kleinen Bezug zur Familie Ephrussi, der über die reine Nachbarschaft hinausgeht. So berichtet de Waal in seinem Buch an mehreren Stellen über das Schottengymnasium:

Iggie attends the Schottengymnasium. This is a very good school run by the Benedictines round the corner, one of the two best schools in Vienna, he told me. The plaque on the wall that lists famous former poets indicates this. Though the teachers are Brothers, many of the pupils are Jewish. The school lays particular stress on the Classics, but there are also mathematics, algebra, calculus, history and geography classes. Languages are studied as well. […]

Girls are not taught at the Schottengymnasium. Gisela is taught at home by her governess in the schoolroom, next to Emmy’s dressingroom. Elisabeth has negotiated with Viktor and now has a private tutor. […] Elisabeth scrupulously follows the same curriculum as the one boys her age are taught at the Schottengymnasium, and is allowed to go to the school laboratory in the afternoons and have a lesson by herself with one of the teachers. She knows that if she wants to go to the university, then she has to pass the final examination from this school. […]

On 28th June [1918] Elisabeth receives her end-of-year report from the Schottengymnasium. Seven ‘sehr gut’ for religious study, German, Latin, Greek, geography and history, philosophy and physics. One ‘gut’ for mathematics. On 2nd July she gets her matriculation certificate, stamped with the head of the old Emperor. The printed word ‘he’ is crossed out and ‘she’ has been inscribed in blue ink.

Tatsächlich war Elisabeth von Ephrussi (1899–1991) eines der allerersten Mädchen, das das Schottengymnasium absolvierte.3 Im Schuljahr 1913/14 wurde sie als Privatistin in die 4. Klasse aufgenommen. Als solche erhielt sie den Unterricht zwar zuhause von ihrem Privatlehrer, ihre Prüfungen in den einzelnen Fächern legte sie aber am Gymnasium vor den dortigen Fachprofessoren ab. Ihre Leistungen zum Schulschluss sind in den jeweiligen Hauptkatalogen des Gymnasiums vermerkt. Ihre Jahreszeugnisse weisen in allen Fächern ausschließlich Sehr gut auf, lediglich im Zeugnis der 5. Klasse erhielt sie in Latein und Griechisch, in jenem der 8. Klasse in Mathematik jeweils ein Gut.4

Hauptkatalog, Schuljahr 1917/18, 8. Klasse (28. Juni 1918).

Eine gewisse Ausnahmestellung hatte die jüdische („mosaische“) Religionslehre, für die ein externer Prüfer herangezogen wurde. In den Katalogen wird stets auf die von einem „Prof. Pollak“ ausgestellten Zeugnisse verwiesen. Hierbei dürfte es sich um Dr. Heinrich Pollak handeln, der jüdischer Religionslehrer am nahen Gymnasium Wasagasse (damals Maximilian-Gymnasium) war.

Mit dem „Schullabor“, das Elisabeth an Nachmittagen aufsuchen durfte, ist das Mathematisch-Physikalische Kabinett des Schottengymnasiums gemeint. Verwalter dieser Sammlung und zugleich Elisabeths Prüfer für Mathematik, Physik und Chemie in der 7. und 8. Klasse war P. Dr. Vinzenz Blaha.

Mathematisch-Physikalisches Kabinett des Schottengymnasiums (um 1913).

Die schriftlichen Reifeprüfungen aus Deutsch, Latein und Griechisch legte Elisabeth von 10. bis 12. Juni 1918 ab, am 2. Juli folgten die mündlichen Prüfungen aus Deutsch, Latein, Vaterlandskunde und Mathematik. Humor schien dabei P. Peter Mang mit seiner Aufgabenstellung aus Deutsch zu beweisen: Elisabeth musste über den Beginn des 5. Akts von Goethes Egmont (Klärchen und die Bürger von Brüssel) sowie allgemein über die Frauengestalten in Goethes Dichtungen sprechen. Die Matura bestand sie mit Auszeichnung.5

Hauptprotokoll über die Reifeprüfungen, Schuljahr 1917/18 (2. Juli 1918).

Der Jahresbericht des Schottengymnasiums gibt als Berufswahl Elisabeths lediglich die Volkswirtschaft an.6 In Wirklichkeit studierte sie ab 1919 Philosophie, Rechtswissenschaften und Wirtschaft an der Universität Wien, wo sie 1923 zum Doktor des Rechts promoviert wurde. Nach einem Studienaufenthalt in New York lebte und arbeitete sie zunächst in Paris, dann in der Schweiz und schließlich in Großbritannien.

Iggie attends the Schottengymnasium reluctantly. You can run there in three minutes, though I haven’t tried this with a satchel. […] Iggie comes home each day with homework. He detests it. He is poor at algebra and calculus and hates mathematics. Seventy years on, he could give me the names of each Brother and what they tried unsuccessfully to teach him.

Auch Ignaz Leo von Ephrussi (1906–1994) begann seine Laufbahn am Schottengymnasium als Privatist, die ersten beiden Schuljahre 1917/18 und 1918/19 schloß er mit Vorzug ab. Seine Leistungen nahmen jedoch deutlich ab, als er ab dem Schuljahr 1919/20 öffentlicher (regulärer) Schüler war. Das Jahreszeugnis der 3. Klasse weist bereits vier Genügend aus, im Schuljahr 1920/21 kamen ein Genügend sowie ein Nicht genügend in Naturgeschichte, Physik und Chemie hinzu; letzteres konnte Ignaz noch durch eine Wiederholungsprüfung im Herbst zu einem Genügend ausbessern. Das folgende Schuljahr 1921/22 schloß er jedoch mit Nicht genügend in Deutsch, Griechisch, Geschichte und Geographie sowie im Freigegenstand Stenographie ab – er musste die 5. Klasse wiederholen. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte Ignaz lediglich in Religion, über die er wie schon seine Schwester Elisabeth extern von Heinrich Pollak geprüft wurde, stets ein Sehr gut vorweisen; in den beiden Folgejahren sollte es jeweils nur noch zu einem Gut reichen. In den Schuljahren 1920/21 und 1921/22 war Ignaz vom Turnunterricht befreit.7

Die Situation änderte sich nur wenig bei der Wiederholung der 5. Klasse im Schuljahr 1922/23. In fast allen Fächern wurde Ignaz mit Genügend benotet, ebenso in der 6. Klasse 1923/24. Ein Nicht genügend in Mathematik in der 7. Klasse 1924/25 machte erneut eine Wiederholungsprüfung im Herbst erforderlich. Auch in der 8. Klasse 1925/26 schloß er alle Fächer mit Ausnahme von Religion und Turnen nur mit Genügend ab. Sein Betragen wurde über die Jahre hinweg wiederholt lediglich als Entsprechend beurteilt. Zahlreiche Eintragungen der Lehrer über Ignaz in den Klassenkatalogen betreffen sein Schwätzen während des Unterrichts, oft ergänzt durch einen Hinweis auf eine vorausgegangene Ermahnung. Andere Vermerke lauten etwa „unruhig“, „träg“ und „faul“.8

There is a class photograph from 1914, third form: thirty boys in grey-flannel suits with ties, or sailor suits, leaning on their desks. Two windows are open onto the five-storey central courtyard. There is one idiot pulling faces. The teacher is implacable at the back in his monastic robes. On the reverse of the photograph are all their signatures – all the Georgs, Fritzs, Ottos, Maxs, Oskars and Ernsts. Iggie has signed in a beautiful italic hand: Ignace v. Ephrussi.

On the back wall is a blackboard scrawled over with geometry proofs. Today they have been studying how to work out the surface area of a cone.

Auch wenn die Datierung dieser Photographie schon allein aufgrund der Eckdaten von Ingaz’ Schulbesuch nicht stimmen kann, so ist doch nachvollziehbar, welches Bild de Waal hier meint. Es handelt sich um ein Klassenphoto der 5. Klasse des Schuljahrs 1922/23, also jener Klassengemeinschaft, in die Ignaz eben neu hinzugestoßen war und die ihn bis zu seiner Matura begleiten sollte.

5. Klasse des Schottengymnasiums, Schuljahr 1922/23 (Ignaz Ephrussi hinten stehend, dritter von rechts (?)).

In der Mitte steht der Mathematiklehrer und Klassenvorstand P. Dr. Vinzenz Blaha, der schon Elisabeth bei ihren nachmittäglichen Besuchen im Mathematisch-Physikalischen Kabinett betreut hatte. Blaha war 1932 bis 1938 Direktor des Schottengymnasiums, nach dessen Auflösung durch die Nationalsozialisten wurde er Pfarrer von Gumpendorf. Während des Zweiten Weltkriegs verbrachte er aufgrund politischer Aussagen einige Monate im Gefängnis.

Seit 1924 war für die Reifeprüfung auch eine schriftliche Hausarbeit, vergleichbar der späteren Fachbereichsarbeit und heutigen Vorwissenschaftlichen Arbeit, abzufassen. Ignaz widmete sich für das Fach Deutsch dem Thema „[Heinrich] Laube als Theaterdirektor in Wien“; die Hausarbeit wurde von seinem Deutschlehrer P. Meinrad Sadil mit Gut benotet. Die schriftlichen Reifeprüfungen, die er von 14. bis 17. Juni 1926 ablegte, waren weniger erfolgreich: Auf die Prüfungen aus Deutsch, Griechisch und Mathematik erhielt er jeweils ein Genügend, auf jene aus Latein gar ein Nicht genügend. So kam am 6. Juli zu den beiden regulär gewählten mündlichen Prüfungen aus Deutsch und Geographie noch eine weitere Prüfung aus Latein hinzu. Aus Deutsch musste er über den achten Gesang von Goethes Epos Hermann und Dorothea sowie allgemein über die literarische Gattung des Idylls sprechen, aus Geographie über die Gliederung der Zentralalpen in Österreich sowie die Hochländer der Erde.9

Hauptprotokoll über den Jahresabschluss der 8. Klasse und die Reifeprüfungen, Schuljahr 1925/26 (6. Juli 1926).

Iggie graduated from the Schottengymnasium […]. I have his graduation photograph and can’t find him at first, until I suddenly recognise a rather portly young man in the back row in a double-breasted suit. He looks like a stockbroker. Bow-tie and handkerchief, a young man practising how to stand properly, how to look convincing. Do you, for instance, stand with one hand in your pocket? Or are two hands in pockets better? Or even, this is most endearing, one hand inside the waistcoat, a clubman pose.

Maturaklasse 1926 (Ignaz Ephrussi in der letzten Reihe, fünfter von links).

De Waals Beschreibung des Maturaphotos ist wohl mit einer Portion dichterischer Freiheit zu sehen (oder vermischt er hier zwei unterschiedliche Photographien?), weicht sie doch ein wenig von den tatsächlichen Gegebenheiten ab. Ignaz ist darauf anders gekleidet (heller Dreiteiler, Krawatte), aber doch aufgrund seiner Statur leicht in der letzten Reihe zu identifizieren (fünfter von links). In der ersten Reihe sitzen der Direktor und die Lehrer der Klasse: Direktor P. Dr. Albert Hübl (fünfter von rechts), zu seiner Linken sein baldiger Nachfolger Blaha, zu seiner Rechten P. Dr. Leopold Eigl, welcher für das letzte Schuljahr das Amt des Klassenvorstands übernommen hatte.

Das Photo ist für die Geschichte des Schottengymasiums von besonderer Bedeutung, denn es zeigt auch die beiden ersten Mädchen, die hier als öffentliche Schülerinnen maturierten: Hermine Dvořák, Tochter des Kunsthistorikers Max Dvořák, und Charlotte Schaukal, Tochter des Dichters Richard Schaukal. In einer kurzen Phase der 1920er-Jahre, in den Schuljahren 1921/22 bis 1926/27, gab es an der eigentlich reinen Knabenschule nicht nur Privatistinnen, die ihre Prüfungen am Schottengymnasium ablegten, sondern auch einige wenige öffentliche Schülerinnen, die ganz regulär gemeinsam mit den Buben den Unterricht besuchten. Dvořák (?) ist auch auf dem Klassenphoto aus 1922/23 zu sehen (vorne links).

Rückseite des Maturaphotos 1926 mit Unterschriften der Maturanten.

Unter den Klassenkollegen Ignaz’ waren auch der Historiker Erwin M. Auer (1968–1972 Erster Direktor des Kunsthistorischen Museums Wien) und der Botaniker Karl Heinz Rechinger (1963–1971 Erster Direktor des Naturhistorischen Museums Wien).

Nach der Matura studierte Ignaz und arbeitete unter anderem in Frankfurt und Paris als Bankier, übersiedelte bald aber in die USA und wurde dort, zunächst in New York, dann in Los Angeles, Modedesigner. Er erhielt die US-amerikanische Staatsbürgerschaft und leistete im Zweiten Weltkrieg Militärdienst in Europa. Nach Kriegsende lebte und arbeitete er (nach einem kurzen Aufenthalt im Kongo) bis an sein Lebensende in Japan in der Agrarwirtschaft und im Bankwesen. 1965 nahm Ignaz anstelle der US-amerikanischen erneut die österreichische Staatsbürgerschaft an.

Über Rudolf Ephrussis (1918–1971) Schullaufbahn weiß de Waal in seinem Buch nichts zu berichten, doch auch er besuchte das Schottengymnasium. Wie sein Bruder war er in seinem ersten Schuljahr 1928/29 Privatist, bereits ab dem folgenden Schuljahr 1929/30 wurde er jedoch öffentlicher Schüler. Seine schulischen Leistungen waren ähnlich jenen seines Bruders. Lediglich in Religion, aus der er seine Prüfungen zuerst noch wie seine Geschwister bei Heinrich Pollak, später aber bei Dr. Heinrich Redisch ablegte, erhielt er stets ein Sehr gut. Schon die Zeugnisse der 1. und 2. Klasse weisen jeweils drei Genügend aus. Im Schuljahr 1930/31 hatte Rudolf sein erstes Nicht genügend in Latein. Auf fünf Genügend im Schuljahr 1931/32 folgten in der 5. Klasse sieben Genügend und ein Nicht Genügend in Griechisch – wobei sein Betragen in diesem Schuljahr als Sehr gut benotet wurde (und auch davor im Gegensatz zu jenem seines Bruders nie schlechter als Gut war). Allerdings sind in diesem Schuljahr ganze 242 entschuldigte Fehlstunden vermerkt, was der Gesamtstundenzahl von fast acht Schulwochen entspricht und möglicherweise auf gesundheitliche Einschränkungen hindeuten könnte.10

Jedenfalls machte das Nicht Genügend in Griechisch eine Wiederholungsprüfung im Herbst erforderlich. Rudolf bestand diese Prüfung zwar, verließ das Schottengymnasium aber trotzdem nach der 5. Klasse. Wo er die 6. und 7. Klasse absolvierte, konnte für diesen Beitrag nicht recherchiert werden. Erst im Schuljahr 1936/37 kehrte er nach Ablegung einer Aufnahmeprüfung für die 8. Klasse als Privatist zurück, um hier zu maturieren. Es ist dies ein Jahr später als zu vermuten wäre, offenbar hatte er also zuvor eine Klasse wiederholen müssen.

Besser wurden seine schulischen Leistungen jedoch nicht: In der 8. Klasse 1925/26 schloß er alle Fächer mit Ausnahme von Religion mit Genügend ab, Latein mit Nicht Genügend. Auf die schriftlichen Reifeprüfungen, die er von 10. bis 14. Mai 1937 ablegte, erhielt er aus Mathematik ein Gut, aus Deutsch und Griechisch jeweils ein Genügend, aus Latein ein Nicht genügend. Die mündlichen Prüfungen folgten am 31. Mai, als Fächer hatte Rudolf Latein, Mathematik und Philosophie gewählt. Aus letzterer hatte er über die logischen Kategorien sowie Affekt und Leidenschaft zu sprechen. In Latein war er auch bei diesem Anlauf nicht erfolgreich; er musste die Prüfung am 22. September 1937 wiederholen.11

Hauptprotokoll über den Jahresabschluss der 8. Klasse und die Reifeprüfungen, Schuljahr 1936/37 (22. September 1937).

Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938 gelang Rudolf nach einer kurzen Inhaftierung die Flucht und Emigration in die USA. Wie sein Bruder Ignaz leistete er im Zweiten Weltkrieg Militärdienst in Europa. Nach dem Krieg studierte er in New York und arbeitete bis zu seinem frühen Tod für einen Chemiekonzern.

Jüdische Schüler am Schottengymnasium

Obwohl das Schottengymnasium eine katholische Ordensschule ist, wurde es bereits ab 1817 auch von jüdischen Schülern besucht, wenn auch in der Regel in geringer Zahl. Im dritten Drittel des 19. Jahrhunderts kam es zu einem leichten Anstieg, Juden machten fortan meist zwischen 5 und 10 Prozent der Gesamtschülerzahl aus. Die Zahl der jüdischen überragte dabei stets jene der evangelischen Schüler, häufig gleich um ein Mehrfaches. Besonders starke Jahre stellten die 1870er dar, den absoluten Höchststand gab es im Schuljahr 1877/78, als 73 von 472 Schülern Juden waren (15,5 %).12 Als Elisabeth von Ephrussi 1918 maturierte, waren immerhin noch 25 von 396 Schülern des Schottengymnasiums jüdischen Glaubens (6,3 %). In der Zwischenkriegszeit erfolgte jedoch eine zunehmende Verengung zu einer rein katholischen Schule. Im Schuljahr 1925/26, in dem Ignaz Ephrussi maturierte, waren es nur mehr 10 von 392 Schülern (2,6 %). 1936/37 war Rudolf Ephrussi nicht nur der einzige jüdische Schüler dieses Schuljahrs, sondern auch der letzte des Schottengymnasiums vor der Schließung durch die Nationalsozialisten im Jahr 1938.13

In seiner Klasse war Ignaz Ephrussi einer von drei jüdischen Schülern, darüber hinaus waren aber, was sich nicht in der offiziellen Statistik niederschlägt, noch weitere Schüler jüdischer Herkunft. Drei dieser Mitschüler emigrierten 1938 in die USA: der Chemiker Hans (John) Pollak; der Mediziner Christopher Tietze, Sohn des Kunsthistorikerpaares Hans Tietze und Erica Tietze-Conrat, der später Bekanntheit als Experte für Schwangerschafts- und Geburtsmedizin erlangen sollte; sowie der Unternehmer Kurt Lichtenstern, der seinen Namen zu Conrad H. Lester änderte, nach dem Krieg in Etappen nach Österreich zurückkehrte und hier mit der familieneigenen Porzellanfabrik unter anderem das bekannte Lilienporzellan erzeugte. Der Diplomat Max Löwenthal-Chlumecky, der jüdische Wurzeln hatte, blieb in Österreich und wurde von den Nationalsozialisten lediglich in den Ruhestand versetzt. Der Pilot Otto Mendl, Sohn bzw. Neffe der Gründer der Ankerbrotfabrik, überlebte den Holocaust hingegen nicht. Er wurde deportiert und starb unter nicht näher geklärten Umständen im Jahr 1942.

In der Klasse waren aber auch aktive illegale Nationalsozialisten, etwa der Schauspieler Erik Frey, der seine Theaterkarriere auch nach dem Krieg ohne große Einschränkungen fortsetzen konnte, sowie die Publizisten Roman Hädelmayr-Kühn und Adalbert Spann, letzterer Sohn des Nationalökonomen und Theoretikers des Ständestaates Othmar Spann, die sich später beide jedoch vom Nationalsozialismus abwandten und einer Widerstandsgruppe angehörten.14

Bemerkenswert erscheint, dass auch jene ehemaligen Schüler, die nach dem Zweiten Weltkrieg weiterhin in der Emigration lebten, trotzdem ihre Verbundenheit zu ihrer einstigen Schule durch den Beitritt zu den Alt-Schotten, der 1947 gegründeten Absolventenvereinigung des Schottengymnasium, zum Ausdruck brachten.15 Nicht so jedoch die Ephrussis. Möglicherweise waren die nach dem Krieg im Kontakt mit dem offiziellen und inoffiziellen Österreich erlittenen Enttäuschungen zu groß gewesen. Ignaz Ephrussi wurde 1965 zwar erneut österreichischer Staatsbürger, über eine Begegnung mit einstigen Lehrern oder Kommilitonen ist jedoch nichts überliefert. Mit der Matura Rudolf Ephrussis im Jahr 1937 endete die Beziehung der Familie zum Schottengymnasium und damit auch zum Schottenstift.

 1. Edmund de Waal, The Hare with Amber Eyes. A Hidden Inheritance (London 2010, sowie zugleich New York 2010); deutsch: Der Hase mit den Bernsteinaugen. Das verborgene Erbe der Familie Ephrussi (Wien 2011).
 2. 6. November 2019 bis 13. April 2020 (ab 12. März 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie geschlossen). Katalog: Gabriele Kohlbauer-Fritz–Tom Juncker (Hg.), Die Ephrussis. Eine Zeitreise (Wien 2019). Die nicht-schulischen Daten zu den Ephrussis in diesem Beitrag sind einerseits de Waals Buch, andererseits den einzelnen Aufsätzen des Ausstellungskatalogs entnommen. Zur Geschichte des Schottengymnasiums: Albert Hübl, Geschichte des Unterrichtes im Stifte Schotten in Wien (Wien 1907); Johannes Jung–Gerhard Schlass–Friedrich Wally–Edgar Weiland, Das Schotten­gymnasium in Wien. Tradition und Verpflichtung (Wien–Köln–Weimar 1997).
 3. Zeitgleich mit ihr maturierten als erste Mädchen auch Irmingard Friedwagner, Tochter des Romanisten Matthias Friedwagner, und Marianne Paschkis, Tochter des Direktors der Bukowinaer Bodencreditanstalt Moritz Paschkis.
 4. Gymnasialarchiv Schottengymnasium (=GymA), Hauptkataloge, Schuljahre 1913/14, 4. Kl.; 1914/15, 5. Kl.; 1915/16, 6. Kl.; 1916/17, 7. Kl.; 1917/18, 8. Kl.
 5. GymA, Hauptprotokoll über die Reifeprüfungen, Schuljahr 1917/18.
 6. Jahresbericht des Schottengymnasiums in Wien, Schuljahr 1918/19 (Wien 1919) 59. Die Liste der Maturanten eines Schuljahres findet sich zu dieser Zeit stets im Jahresbericht des Folgejahres.
 7. GymA, Hauptkataloge, Schuljahre 1917/18, 1. Kl.; 1918/19, 2. Kl.; 1919/20, 3. Kl.; 1920/21, 4. Kl.; 1921/22, 5. Kl.
 8. GymA, Klassenkataloge, Schuljahre 1920/21, 4. Kl.; 1921/22, 5. Kl.; Hauptkataloge und Klassenkataloge, Schuljahre 1922/23, 5. Kl.; 1923/24, 6. Kl.; 1924/25, 7. Kl.; Haupt- und Klassenkatalog, Schuljahr 1925/26, 8. Kl.
 9. GymA, Hauptprotokoll über den Jahresabschluss der 8. Klasse und die Reifeprüfungen, Schuljahr 1925/26.
 10. GymA, Haupt- und Klassenkataloge, Schuljahre 1928/29, 1. Kl.; 1929/30, 2. Kl.; 1930/31, 3. Kl.; 1931/32, 4. Kl.; 1932/33, 5. Kl.
 11. GymA, Hauptprotokoll über den Jahresabschluss der 8. Klasse und die Reifeprüfungen, Schuljahr 1936/37.
 12. Die hier angegebenen Zahlen fassen stets die öffentlichen Schüler und die Privatisten zusammen. Vgl. hierzu die Tabelle bei Hübl, Geschichte des Unterrichtes 271, sowie die Tabellen in den Jahresberichten des Schottengymnasiums.
 13. Der letzte jüdische öffentliche Schüler, Peter Fleischmann, hatte ein Jahr zuvor 1936 maturiert.
 14. Reinhard Müller, Othmar Spann und der »Spannkreis« (2015), http://agso.uni-graz.at/spannkreis [Zugriff: 16.04.2020].
 15. Mitgliederverzeichnisse der Alt-Schotten aus den Jahren 1949, 1951, 1958, 1965, 1971, 1976 und 1982.

Webinar Bestandserhaltung

Gymnasialbibliotheken und -archive -

„Umgang mit Schimmelbefall”. Teil 1: Grundlagen und Identifizierung. Von Jana Moczarski
Gefunden bei Archivalia und dort von Klaus Graf kommentiert: „Super-Aktion von Jana Moczarski.”

Webinar Bestandserhaltung „Umgang mit Schimmelbefall Teil 1 Grundlagen und Identifizierung“ from Jana Moczarski on Vimeo.

Jana Moczarski lernte ich vor vielen Jahren, als sie Restauratorin am ZfB in Leipzig war, als kompetente Vermittlerin eines Problems kennen, dem alle Bibliothekare und Archivare, die mit alten Beständen zu tun haben, irgendwann einmal begegnen: Schimmelbefall. Heute leitet sie die Abteilung Bestandserhaltung der ULB Darmstadt.

Das Webinar besteht aus vier Vorlesungen, zwei sind bereits verfügbar. Eine schöne Form, Wissen zu teilen, und Schulbibliothekaren, die mit Altbestand zu tun haben, sehr zu empfehlen!

Trianon és a magyar piaristák (2) Podolin

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

Az első világháborút követő nemzeti összeomlás, majd az ország területének megszállását és megcsonkítását szentesítő trianoni békeszerződés a magyar piaristák életét is alapjában rengette meg. Iskoláik és rendházaik többsége az új országhatárok mögé került: kilenc ház Csehszlovákia, négy Románia, egy pedig a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság fennhatósága alá került. Trianon századik évfordulója alkalmából ezek sorsát elevenítjük föl, hogy nehéz éveik emlékével járuljunk hozzá közös múltunk megértéséhez és feldolgozásához.

 

Nagyheti kiállítás Krisztus szenvedéstörténetéről

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

Ebben a különleges helyzetben, amikor liturgiákon is csak online módon tudunk részt venni, szerettünk volna valami apró dologgal mi is hozzájárulni a nagyheti események közvetlenebb megéléséhez. Metszetgyűjteményünket segítségül hívva egy digitális kamarakiállítást hoztunk létre, ahol a képeken keresztül végigelmélkedhető, végigkövethető Krisztus szenvedéstörténete.  A tartalom művészettörténeti, teológiai csemegeként is fogyasztható, különleges 17-19. századi metszetek, illetve egyéb műtárgyak szerepelnek a válogatásban. A virtuális tárlat elérhető (regisztráció nélkül is):

Szerzetesi bibliográfiák

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

A könyvnyomtatás föltalálása óta a rendi reprezentáció egyfajta részéve vált a rendtagok nyomtatásban megjelent műveinek bibliográfiai gyűjtése és közzététele. Az alábbiakban a Magyarország szempontjából legfontosabb kiadványokat gyűjtöttük össze.

Ágostonos remeték (Ordo Eremitarum S. Augustini)

Gratianus, Thomas OSA, Anastasis Augustiniana in qua scriptores ordinis Eremitarum S. Augustini qui abhinc saeculis aliquot vixerunt, vna cum neotericis, in seriem digesti sunt, Antverpiae, 1613. URL: https://archive.org

Bencések (Ordo S. Benedicti)

Scriptores ordinis S. Benedicti qui 1750-1880 fuerunt in imperio Austriaco-Hungarico, Vindobonae, 1881. – URL (1): https://library.hungaricana.hu
 – URL (2): https://archive.org

Domonkosok (Ordo Praedicatorum)

Quétif, Jacques OP–Échard, Jacques OP, Scriptores ordinis praedicatorum recensiti, notisque historicis et criticis illustrati, I-II, Lutetiae Parisiorum, 1719-1721.

Ferencesek (Ordo Fratrum Minorum)

Wadding, Lucas OFM, Scriptores Ordinis Minorum, quibus accessit syllabus illorum, qui ex eodem Ordine pro fide Christi fortiter occubuerunt, Rome, 1650. – URL (1): https://opacplus.bsb-muenchen.de – URL (2): https://archive.org
Ed. Romae, 1806. – URL: http://opacplus.bsb-muenchen.de
Ed. Romae, 1906. – URL: http://capricorn.bc.edu

Sbaralea, Joannes Hyacinthus OFM, Supplementum et castigatio ad scriptores trium ordinum S. Francisci a Waddingo, Romae, 1806. – URL: http://opacplus.bsb-muenchen.de

Jezsuiták (Societas Jesu)

Stoeger, Joannes Nep. SI, Historiographi Societatis Iesu, ab eius origine ad nostra usque tempora, Monasterii–Ratosbonae, 1851. – URL: https://archive.org

Stoeger, Joannes Nep. SI, Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu, Viennae, 1855 (Collectio Scriptorum Societatis Jesu, Tomus I). – URL: https://archive.org

De Backer, Aloys SI–Sommervogel, Carlos SI, Bibliotheque de la Compagnie de Jésus, Premiére partie: Bibliographie, I-IX, Bruxelles–Paris, 1890–1900.

Kapucinusok (Ordo Fratrum Micorum Capuccinorum)

Lexicon Capuccinum: Promptuarium historico-bibliographicum Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum (1525–1950), [collaborator ex Hungaria Hyacinthus Frey OFM], Romae, 1951. – URL: https://archive.org

Kármeliták (Ordo Carmelitarum & Ordo Carmelitarum Discalceatorum)

Cosmas de Villiers OCarm, Bibliotheca Carmelitana notis criticis et dissertationibus illustrata, I-II, Aurelianii [Orléans], 1752. – Reprint: ed. Gabriel Wessels, Rome 1927.

Bibliotheca Carmelitana Nova, ed. Coralie Zermatten, 2013–. URL: http://www.bibliocarmnova.org

Piaristák (Ordo Scholarum Piarum)

Schaller Jaroslaus, Kurze Lebensbeschreibungen jener verstrobenen gelehrten Männer aus dem Frommen Schulen, die sich durch ihr Talent und besondere Verdienste um die Litteratur und Wissenschaften von der Errichtung dieses Institutes bis auf gegenwärtige Zeiten … ausgezeichnet haben, Prag, 1799. – URL: https://opacplus.bsb-muenchen.de

Horányi, Alexius SchP, Scriptores Piarum Scholarum liberaliumque artium magistri, I-II, Budae, 1808–1809.

Viñas, Thomas, Index bio-bibliographicus CC. RR. PP. Matris Dei Scholarum Piarum qui in universo ordine pietatem, litteras ac scientias scriptis suis foventes ornaverunt, I-III, Romae, 1908–1911.

Bestandsbeschreibung der Matrikenbücher

Archiv des Schottenstifts -

Auf den Bestand der Matrikenbücher der Schottenpfarre, der aus klimatischen Gründen sowie zur sicheren Verwahrung als Depositum im Stiftsarchiv aufgestellt ist, wurde an dieser Stelle bereits mehrmals eingegangen. Neben den Matriken der Schottenpfarre selbst enthält dieser Bestand auch Bücher anderer Institutionen, die sich im einstigen Pfarrgebiet befanden, aber als Hauspfarren über eine eigene Matrikenführung verfügten: des Großarmenhauses, des Krankenhauses Bäckenhäusel mit der Kapelle St. Rosalia, des Spitals (Gebärhauses) in der Rossau sowie von Maria am Gestade mit dem Passauer Hof.

Nun wurde vom Stiftsarchiv eine neue Beschreibung des Bestands Matriken des Pfarrarchivs Unsere Liebe Frau zu den Schotten (Depositum) verfasst, die nicht nur ausführlicher auf die Verwaltungs- und Bestandsgeschichte sowie die Ordnung der einzelnen Teilbestände eingeht, sondern auch sämtliche vorhandenen Bände auflistet – also auch solche, die nicht über Matricula einsehbar sind. Die Beschreibung, in der die digitalisierten Bände auch direkt mit ihren Digitalisaten auf Matricula verlinkt sind, kann von der Webseite des Archivs heruntergeladen werden.

A fekete halál a 14. század közepén

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

A fekete halál a 14. század közepén Szerző Fedeles Tamás Kanász Viktor 2020. 04. 02., cs - 17:06 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

A csapás végeredményben megszokott dolog, de amikor lesújt ránk, nehezen hiszünk a csapásban. Ugyanannyi pestis volt már a világon, mint amennyi háború. És mégis, a pestisek és a háborúk az embereket mindig készületlenül találják.” Albert Camus regényének sorai érvényesek valamennyi világjárványra, így a középkor legpusztítóbb pandémiájára, az 1300-as évek közepén emberek millióinak halálát okozó pestisre is. A fekete halál 14. századi járványára vonatkozó ismeretek összefoglalásának szomorú aktualitást kölcsönöz az új típusú koronavírus gyors terjedése, amely világszerte naponta több ezer emberéletet követel.

Külső link A fekete halál a 14. század közepén Kulcsszavak középkor

2020. április – Hála kifejezése a Szűzanya kegyképe előtt (A Szent Mihály-kegytemplom Vendégkönyvéből)

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

Kegyes jó Szűzanyám, eljött üdvözölni Téged kongreganista fiad, s megköszönni mindazt a sok-sok kegyelmet, jótéteményt, melyet Tőled kértem, és meg is kaptam. A Te kegyességedet elbeszélni nem lehet kellőképpen. Csak a Téged szeretők szíve tudja azt érezni és a [—] misék boldog perceiben örömittasan átgondolni! Kérlek, hadd legyek továbbra is a Te kegyelt gyermeked.

1922. júl[ius] 5.

Farkas István
újmisés

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára II–9–a. 1. doboz (Vendégkönyv: 1900–1986; 1922. 294. oldal)]

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára