Hírolvasó

Személyes kutató- és ügyfélszolgálat szünetelése (2021.03.08.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Összhangban a Covid-vészhelyzet kapcsán elrendelt védelmi intézkedések szigorításával, levéltárunkban a személyes kutató- és ügyfélszolgálat 2021. március 8-tól kezdődően (várhatóan egy hónapon át, április 8-ig) szünetel. Munkatársaink ez idő alatt is dolgoznak, a levéltár e-mail címeit használjuk, írásos felvilágosítást-tájékoztatást adunk, az e-kutatás szolgáltatás változatlanul üzemel. Továbbra is segíteni igyekszünk kutatóink munkáját.

Hírek: 

A kutatószolgálat szünetelése

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

Kedves Kutatóink, Látogatóink!

A 104/2021 (III.5.) Korm. rendelet értelmében 2021. március 8-tól (mától) 22-ig – más szolgatátásokhoz hasonlóan – a levéltári kutatótermünk is zárva tart. Az újbóli megnyitás időpontja a rendelet érvényének meghosszabbítása függvényében változhat.

Jó egészséget és a szigorúbb védekezési időszak türelmes átvészelését kívánjuk mindenkinek!

A JTMR Levéltár munkatársai

 

 

Egy furcsa követség. Giovanni Francesco Capi pápai nuncius missziója 1526-ban

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Egy furcsa követség. Giovanni Francesco Capi pápai nuncius missziója 1526-ban Szerző Nemes Gábor Kanász Viktor 2021. 03. 08., h - 10:16 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

A pápaság külpolitikájának a 15. század közepe óta központi témája volt a kereszténység legnagyobb ellensége, a török elleni harc. Magyarországot a Szentszék nemcsak közvetlenül diplomáciai eszközökkel vagy pénzbeli támogatással segítette, hanem az európai államok kapcsolatrendszerének alakításában is elsődleges szempont volt a keresztény fejedelmek kibékítése és a török elleni összehangolt támadás lehetőségének megteremtése. A pápa ezirányú diplomáciai törekvéseinek Nándorfehérvár 1521. évi eleste adott újabb lökést.

Külső link Egy furcsa követség. Giovanni Francesco Capi pápai nuncius missziója 1526-ban Kulcsszavak középkor kora újkor pápaság

Bücherjäger. Kampf um das Wissen der Welt

Gymnasialbibliotheken und -archive -

Piarista pillanatok (1)

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

Aki emlékezik, arra törekszik, hogy ismételten viszonyt alakítson ki a múlttal. Ahogy mélyül a „múltnak kútja”, az egykori eseményekre vagy szereplőkre az emlékezések egyre több rétege rakódik, olyan generációké, akik mind saját szempontjuk tekintettek vissza ugyanarra a múltra. A piaristák magyarországi rendtartományának 300 éves múltját is az emlékezés számos rétege fedi. Közöttük különleges színt képviselnek azok a történelmi festmények, amelyeken egy-egy generáció a piarista múlt egy-egy eseményét a művészet segítségével állította maga elé, és egyben hagyta az utódokra.

Rendkívüli zárva tartás (2021.03.05.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Összhangban a 2021. március 8-tól életbe lépő kormányzati intézkedésekkel fenntartói rendelkezés értelmében a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltárban a személyes jelenléttel járó kutatás határozatlan ideig szünetel. A korlátozás nem érinti e-kutatás szolgáltatásunkat. Kérjük lehetőség szerint e-felületen folytassák kutatásaikat. A levéltár munkatársai elsősorban emailen továbbra is fogadják észrevételeiket, kérdéseiket.

Piarista tematikus adásnap

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

2021. március 7-én, a magyar piarista rendtartomány felállításának háromszázadik évfordulója alkalmából tematikus adásnapot tart a Mária Rádió. A nap során elhangzó műsorok a jeles évfordulót ünneplő szerzeteseket, munkatársakat és öregdiákokat szólaltatnak meg.

A piarista adásnap műsorrendje

(A részletes műsort lásd: https://www.mariaradio.hu/musornaptar/2021/3/07)

07:05-08:20 Napindító: Hálaadás a piarista közösségért a jubileumi évben

Isteni „vakcinák”

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

Az elmúlt hetekben nem nagyon volt olyan nap, amikor a jelentősebb hírportálokon ne találkoztunk volna vakcinás topic-kal. Már hónapok óta a figyelem középpontjában áll, hogy országos- és világviszonylatban milyen új vakcinákat fejlesztenek, melyek nyertek hivatalos engedélyt, illetve mely típusú védőoltásokból érkezett éppen szállítmány hazánkba.

Anyakönyv restaurálásának megvalósulása nka pályázat keretén belül

Baranyai Református Egyházmegye Levéltára -

Tisztelt Olvasóink!

Nagy örömünkre szolgál beszámolni arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által 2020 során meghirdetett és 273.000 Ft értékben elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően idén is, 2021 február során egy további, levéltárunkban őrzött értékes anyakönyvünk: a Becefai Református Egyházközség 1780-1805-ös évkörű vegyes anyakönyvének restauráltatására kerülhetett sor.

A magas színvonalú szakmai megvalósításért Budapest Főváros Levéltára munkatársai felé nyilvánítunk köszönetet.

 

 

 

 

2021. március – 90 évvel ezelőtt készült a kegytemplom falára a Mária-mozaikkép

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

A képnek a kegytemplomon való elhelyezése augusztus első napjaiban történt. Mennyire tetszik mindenkinek, legjobban bizonyítja, hogy fölmerült az óhaj a kegytemplom ablakait is üvegfestésű képekkel díszíteni. Egy-egy díszes, színes, szentek képével ékesített ablak kb. 4-500 pengőbe kerül. A rá való összeget tehetősebb egyházaink úgy adhatnák össze, hogy egy egyházközség hívei elvállalnák egy-egy ablak elkészíttetését. De megtehetnék esetleg úgy is, hogy néhány rokon család állana össze egy ablak megkészíttetésére. Szűzanyánk bizonyára megáldaná, kik az ő hajléka ékességét szeretik.”

„Kegytemplomunk új dísze a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűznek üvegmozaik képe [1], melyet Palka József [2] budapesti üvegfestő készített, valóságos elragadtatást váltott ki a zarándokseregből. A kép a templom főhomlokzatán, a két torony között középen foglal helyet, hol azelőtt egyszerű, bádogra festett Mária-kép [3] díszlett, barlangszerűen kiképzett fülkében. Maga a kép művészi tökéletesség, üvegfestésű kivitele pompás. Különösen a délutáni órákban, mikor a nap sugarai érintik, nyújt elragadó látványt.

[Forrás: Máriapócsi Virágoskert, 7. évf. (1931) 74. (9.) szám, 151. o.1931. szeptember]

„Ezzel kapcsolatban ugyancsak említésre méltó, hogy a kegytemplom két nagy tornya között levő, szeplőtelen fogantatást ábrázoló Mária-képet szép mozaik hátterű, opál beégetésű Mária-képpel cserélték ki, amelynek előállítási költségét – 800 arany pengőt – P. Szabó Miklós OSBM ünnepélyes fogadalmának letevése előtt hagyományozta arra a célra.”[Forrás: Nagy Szent Bazil Rend Levéltára I–1–b. Historia domus: 1931. szeptember 24.]

[1] A Szeplőtelen fogantatás mozaikképe jelenleg a Nagy Szent Bazil Rend monostorának belső, ún. Mária-kertjét határoló falán található. A homlokzatot 2014-től a Kisléghi Nagy Ádám tervei szerint, Bukta Norbert által készített Tanító Krisztus-kép díszíti.

[2] Palka József (1860–1952): üvegfestő mester. Díszítőüvegezést, üvegmaratást és üvegmozaik-készítést tanult Bécsben, önálló budapesti műhelyében templomi üvegfestményeket készített és díszüvegezést végzett. Európai kiállításokon több nagydíjat nyert. Jelentősebb munkái: Pázmáneum, észtországi elnöki palota üvegablakai.

[3] Az Oberbauer-cégtől vásárolt bádogképet 1893-ban helyezték el a homlokzaton.

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára