Veszprémi iratcsere az érseki és a megyei levéltár között

2011. december 15-én a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár átvette a Veszprém Megyei Levéltárból az eddig ott őrzött római katolikus plébániai levéltárakból származó irattöredékeket.

A megállapodás eredményeképpen az egyházmegyei gyűjteménybe kerültek a következő plébániák iratanyagainak töredékei: Aszófő, Bakonygyirót, Borzavár, Gecse fília, Pápa Szent István plébánia, (Gyulafi-)Rátót (prépostsági levéltár), Somlóvásárhely, Szentbékkálla, Takácsi egykori plébánia (jelenleg fília), Vaszar, Veszprém Szent Mihály (fő-)plébánia és Zirc. Az újonnan átvett iratanyag egyes részeit így egyesíthették a levéltárunkba már korábban bekerült rátóti prépostsági, a somlóvásárhelyi és a veszprémi főplébániai levéltárakkal. Ugyanakkor illetékesség címén az egyházmegye átadta a Veszprém Megyei Levéltárnak az Esterházy család pápa-ugod-devecseri uradalmának eddig levéltárunkban őrzött irattöredékeit, amelyek a Rajczi Pál néhai ugodi plébános irathagyatékából kerültek elő.