Könyvbemutató a Zsinati Levéltárban

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára szeretettel hívja a kollégákat, érdeklődőket a következő két kötet bemutatójára a Zsinati Levéltárba (Bp. IX. ker. Kálvin tér 8. I. em. 7) 2015. május 13-án 13 órára.

 

Horváth Erzsébet habilitációs dolgozata: A református iskolák államosítása Magyarországon 1945–1948 bemutatja a Magyar Kommunista Párt 1945 utáni társadalomra gyakorolt hatását, hatalomra törését, egyeduralmát, amelynek egyik „mozzanata” volt az egyházi iskolák államosítása. A Magyarországi Református Egyház számára ez nem „mozzanat”, hanem döntő esemény volt, mert az egyház és az iskola a reformációtól kezdve összetartozott. A tét a magyar nemzet keresztyén jövendője, az egyházak megmaradása, vagy a jövő nemzedék politikai, ateista átnevelése volt. A történelmi tanulmányok, kötetetek, de főként a levéltári iratok és a bennük lévő adtok pontosabb rálátását adtak a kommunista hatalom gyakorlásának menetére és ez megmutatta, hogy nem mondhatjuk, hogy a reformátusság a leggyengébb láncszem volt a diktatúra idejében.

 

Pap Ferenc és Szetey Szabolcs Illés lelkével című közös kötete levéltári kutatások alapján és levéltári források feldolgozása, közreadása által mutatja be Báthori Gábor (1755-1842) és Dobos János (1804-1887) egyháztörténeti személyiségek életművének egy-egy jelentős szeletét. Báthori Gábor gyülekezetalapító, templomépítő lelkész, egyházszervező dunamelléki püspök volt, 1796-tól írt ágendája a magyar református liturgiatörténet egyik érdekes, eddig feltáratlan láncszeme. Dobos János kora egyik jelentős egyházi személyisége volt, aki többek között prédikációval írta be magát a református prédikációtörténet lapjaira. A kötet a prédikátori életmű összefoglalására, feltárására és elemzésére vállalkozott. A két monografikus igényű tanulmány a gyakorlati teológia két összefonódó tudományágának kutatásához: a liturgia és a homiletika tudományához, valamint az istentisztelet és prédikálás műveléséhez szeretne új impulzusokkal hozzájárulni.